Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

 

 

Skolas administrācija atgādina:

  1. Š. g. 10. maijā (sestdiena) ir darba diena par 02. maiju (piektdienas stundu saraksts).
  2. Pilsētas pasākumi 08. un 09. maijā netiks saistīti ar mācību procesu skolā. Skolēni drīkst neapmeklēt stundas tikai ar direktores rīkojumu, pamatojoties uz iepriekš uzrakstītu vecāku iesniegumu vai ārsta zīmi. Citos gadījumos stundu kavējumi tiks uzskatīti par neattaisnotiem.
  3. Lūdzu  ievērojiet valstī noteikto  tiesisko kārtību un savlaicīgi brīdināt klases audzinātāju par prombūtnes iemeslu.

Ceru uz sapratni un turpmāku sadarbību.

Ar cieņu skolas direktore N. Hetmane