Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Pagājušajā nedēļā Daugavpils Centra vidusskolas skolēni aktīvi iesaistījās Karjeras nedēļas pasākumos – apmeklēja pilsētas uzņēmumus, kultūras un izglītības iestādes, tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem uzņēmumos vai klases stundās. 1.a un 1.c klases skolēni tikās ar dzejnieku S.Volodjko, 1.b kl. apmeklēja Latgales zoodārzu. 2.klašu skolēni tikās ar vecākiem, kuri pārstāv dažādas profesijas (2.a), apmeklēja Latgales Centrālo bibliotēku (2.b), noskaidroja, kādu profesiju pārstāvji strādā skolā (2.c). 3.a kl. skolēni bija ekskursijā uz Daugavpils skrošu rūpnīcu, bet 3.b kl. apmeklēja bērnu bibliotēku ,,Zīlīte”. Ar pašvaldības policijas darbu iepazinās 4.a kl. skolēni, bet 4.b, arī 5.a, 7.a, 9.a, 12.a klases par profesijām runāja klases stundā. Ļoti atzinīgi Karjeras nedēļas pasākumus novērtēja 5.b, 8.a un 8.b kl. skolēni, kuri bija Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā. Vairāki izteica vēlmi mācīties un apgūt profesiju šajā izglītības iestādē. 6.a kl. apmeklēja uzņēmumu ,,Daugavpils ūdens”, bet 6.b kl. izvēlējās iepazīties ar mākslas pasauli un viesojās pie keramiķiem Daugavpils Māla mākslas centrā. 7.b klase bija automehāniķu darbnīcā PIKC ,,Daugavpils tehnikums”, 9.b kl. iepazinās ar Valsts probācijas dienesta darbu, bet 10.a kl. skolēni varēja vērot darba procesu SIA ,,Zieglera mašīnbūve”. 11.a kl. skolēni apmeklēja augstskolas RISEBA Daugavpils filiāli un piedalījās izglītojošā spēlē par karjeras jautājumiem ,,Kas? Kur? Kad?”, kurā sacentās ar pilsētas skolu komandām. Skolas dramatiskā pulciņa dalībniekiem bija iespēja tikties ar vairākiem Daugavpils teātra aktieriem.

Mūsu pilsētā atrodas ļoti daudzi uzņēmumi, kultūras un izglītības iestādes, kuras skolēni regulāri apmeklē Karjeras nedēļā vai klases stundās mācību gada laikā, tāpēc ikvienam ir iespēja iepazīties ar profesiju pasauli ne tikai teorētiski, bet arī praktiski: redzēt, kādi darba apstākļi raksturīgi katrā profesijā, kādas prasmes, iemaņas, talants nepieciešams, lai tajās darbotos.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

View the embedded image gallery online at:
https://www.dcv.lv/vest/8-news/780-211016#sigProIdeb33a03f6a