Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2018. gada 01. oktobrī Eiropas Sociālā fonda Nr. 8. 3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PuMPuRS sāk jauno 2019. /2020. mācību gadu.

Mūsu skola jau otro mācību gadu piedalās projektā. Šobrīd projektā ir iesaistīti 5 skolēni: 2 skolēni no 9. klases un 3 skolēni no 5. klases.

Šogad Daugavpils pilsētas Dome piedāvā projekta dalībniekiem lielisku iespēju pilsētas jauniešu aktivitātēs: rokdarbu, fotomākslas un attīstošo spēļu klubā.

Izglītojamie saņem papildu individuālās konsultācijas. Vairāki pedagogi sniedz konsultācijas matemātikā, dzimtajā valodā, latviešu valodā, angļu valodā, fizikā. Otrs biežāk izmantotais atbalsta veids ir sociālā pedagoga konsultācijas (īpaši 9.klases izglītojamiem ).

Katram izglītojamam sagatavoti individuāla atbalsta pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivāciju.

Pedagogi atzīst, ka daudziem izglītojamiem jau ir novērotas pozitīvas izmaiņas, samazinājies zemu vērtējumu skaits.

2019./2020. mācību gada 1. semestra beigās notiks komandas sapulce (pedagogi, sociālais pedagogs, direktora vietniece), kurā tiks analizēti izglītojamo rezultāti. Tikai strādājot komandā, mēs varam sniegt atbalstu un veidot labvēlīgu vidi katram projekta dalībniekam!

191218 pfr