Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2018./2019.mācību gadā, Daugavpils Centra vidusskolas 5.-9.klašu izglītojamie tika iesaistīti   (septiņi izglītojamie) Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un saņēma atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai.

Mācību gada laikā izglītojamie saņēma papildu konsultācijas mācību priekšmetos – latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, matemātikā, bioloģijā, fizikā, Latvijas vēsturē; apmeklēja sociālā pedagoga konsultācijas. Izglītojamie un viņu vecāki vērtē pirmos rezultātus labi, sevišķi 9. klases izglītojamie, kuri ieguva pamatizglītību.   Projekta gaitā mainījās izglītojamo attieksme pret mācībām, pret skolu un galvenais pret sevi.

Paldies projekta PuMPuRs iesaistītajai komandai par darbu, par atsaucību!

Materiālu sagatavoja Tatjana Grodska