Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šajā mācību gadā mūsu skola sāk piedalīties projektā numurs: 8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Mūsu skolā projektā iesaistīti 8 skolēni. Viņi saņem sociālā pedagoga, priekšmetu skolotāju un klases audzinātāju konsultācijas.

pumpurs plakat