Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Interešu izglītības nodarbību grafiks

2021./2022. m. g.

Nosaukums

Diena

Laiks

Vieta

Meiteņu koris 5.-12..kl.

otrdiena

piektdiena

8.00 – 8.40

14.05 – 16.15

aktu zāle

Koncertmeistars

pirmdiena

9.00 – 11.00

aktu zāle

Vokālais ansamblis 8. – 12.kl.

pirmdiena

14.05 – 15.30

aktu zāle

Vokālais ansamblis 5.-9.kl.

otrdiena

14.05 – 15.30

aktu zāle

Koris 2. – 4. kl.

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

13.15 – 13.55

8.00 – 8.40

12.35 – 13.15

aktu zāle

006.kab.

006.kab.

Koncertmeistars

pirmdiena

8.45 – 9.25

006.kab.

Literārā jaunrade

pirmdiena

14.50 – 15.30

202.kab.

Dramatiskais pulciņš

1.– 6.kl.

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

12.20 – 13.00

12.20 – 13.00

13.30 – 14.10

aktu zāle

aktu zāle

aktu zāle

Teātra māksla 7.-12.kl.

trešdiena

trešdiena

8.00 –   8.40

15.05 – 15.45

404.kab.

aktu zāle

Mūsdienu dejas

trešdiena

ceturtdiena

8.00 – 8.40

8.00 – 8.40

aktu zāle

aktu zāle

Vizuālā un lietišķā māksla

trešdiena

ceturtdiena

1.nedēļa 7.st.

2.nedēļa 6.st.

14.20 – 15.00

14.05 – 14.45

13.15 – 13.55

004.kab.

Digitālo mediju pulciņš

pirmdiena

trešdiena

14.50 – 15.30

15.05 – 15.45

403.kab.

Skolēnu mācību uzņēmums

piektdiena

14.50 – 16.15

213.kab.

Jauno inženieru klubiņš

trešdiena

8.00 – 8.40

9.00 – 9.40

402.kab.

Robotikas klubiņš

ceturtdiena

8.00 – 8.40

403.kab.

„Topošo un esošo velosipēdu vadītāju skola”

pirmdiena

13.15 – 13.55

304.kab.

Klubs „Erudīts”

ceturtdiena

18.00 – 20.00

aktu zāle

Veselību veicinošā skola

pirmdiena

ceturtdiena

piektdiena

14.05 – 14.45

8.00 – 8.40

12.20 – 13.00

212.kab.

212.kab.

212.kab.

Džudo sporta pamati

ceturtdiena

13.15 – 13.55

14.05 – 14.45

sporta zāle

Volejbola tehniskie elementi

trešdiena

14.20 – 15.45

sporta zāle

 

Fakultatīvo nodarbību grafiks 2021./2022.m.g.

Klase

Mācību priekšmets

Diena

Laiks

Kabinets

1.a

Lasīšanas prasmju attīstīšana

piektdiena

08.00-08.40

105.

1.a1

Datorika

trešdiena

11.40-12.30

402.

1.a2

Datorika

trešdiena

08.00-08.40

402.

1.b

Lasīšanas prasmju attīstīšana

piektdiena

11.25 -12.05

104.

1.b1

Datorika

trešdiena

09.50-10.30

402.

1.b2

Datorika

trešdiena

10.45-11.25

211.

1.c

Lasīšanas prasmju attīstīšana

ceturtdiena

11.25 -12.05

107.

1.c1

Datorika

trešdiena

12.35- 13.15

402.

1.c2

Datorika

pirmdiena

08.00-08.40

402.

2.a

Lasīšanas prasmju attīstīšanā

piektdiena

08.00-08.40

106.

2.a1

Datorika

ceturtdiena

12.20-13.00

402.

2.a2

Datorika

otrdiena

11.25 -12.05

402.

2.b

Lasīšanas prasmju attīstīšanā

ceturtdiena

11.25 -12.05

103.

2.b1

Datorika

otrdiena

12.25-13.05

402.

2.b2

Datorika

otrdiena

08.00-08.40

402.

3.a

Izzini pasauli

pirmdiena

12.40 – 13.20

206.

3.a1

Datorika

otrdiena

09.35 -10.15

402.

3.a2

Datorika

ceturtdiena

10.25 -11.05

402.

3.b

Attīstošā matemātika

piektdiena

08.00-08.40

102.

3.c

Attīstošā matemātika

piektdiena

12.25-13.05

110.

4.ab

Matemātika (Cietie rieksti)

ceturtdiena

08.00-08.40

302.

4.ab

Drāma.

otrdiena

08.00-08.40

213.

5.ab

Iedziļinoties dzimtajā valodā

trešdiena

08.00-08.40

213.

6.abc

Vācu valoda

trešdiena

08.00-08.40

306.

6.abc

Vācu valoda

ceturtdiena

08.00-08.40

306.

7.b

Iedziļinoties dzimtajā valodā

ceturtdiena

08.00-08.40

202.

8.-9.ab

Fizikas pasaule

pirmdiena

15.15-15.55

209.

9.a

Latvijas vēsture

piektdiena

08.00-08.40

207.

9.b

Latvijas vēsture

ceturtdiena

08.00-08.40

207.

11.a

Tehniskā grafika

ceturtdiena

08.00-08.40

402.

11.a

Tehniskā grafika

trešdiena

09.00-09.40

402.