Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Izglītojamo reģistrēšana 1. klasē 2023./2024. mācību gadam

Pamatojoties uz 2022. gada 15. decembra Daugavpils domes saistošiem noteikumiem Nr. 34 „Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē”,  no  01.02.2023. līdz 28.02.2023.  (no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00) vecāki (aizbildņi) varēs  iesniegt iesniegumus par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu Daugavpils Centra vidusskolā 1. klasē 2023./2024. mācību gadā.

Reģistrācija izglītības iestādē tiek uzsākta:

  • klātienē iesniedzot iesniegumu (pielikums Nr. 1) un uzrādot bērna dzimšanas apliecību, vecāka (aizbildņa) personu apliecinošu dokumentu, kā arī aizbildnim uzrādot bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu.
  • vecākiem (aizbildņiem) iesniedzot uz iestādes oficiālo elektronisko pastu: ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu (pielikums Nr. 2).

Vecāki (aizbildņi) reģistrē izglītojamo tikai vienā izglītības iestādē. 

Par reģistrācijas veikšanu vecākam (aizbildnim) tiek izsniegts attiecīgās izglītības iestādes rakstisks apliecinājums šādā kārtībā:

  • vecāki (aizbildņi), kuri iesniedza iesniegumu klātienē, saņem rakstisku apliecinājumu uzreiz;
  • vecākiem (aizbildņiem), kuri iesniedza ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu, rakstisku apliecinājumu saņem izglītības iestādē ne vēlāk kā vienas kalendāra nedēļas laikā pēc elektroniski iesniegtā iesnieguma nosūtīšanas.

Ja vecāks (aizbildnis) vēlas reģistrēt izglītojamo citā izglītības iestādē, tam vispirms ir jāanulē iepriekšējā izglītības iestādē iesniegtais iesniegums.

 

Jāpiesakās zvanot pa tālruni 654-29872 vai 26011776 no 01.02.2023. plkst. 07.40, pārējās dienās no plkst. 08.00

 

Kontaktinformācija, kas nepieciešama nākamo pirmklasnieku reģistrācijai:

Nosaukums

Adrese

Direktora vārds, uzvārds

Tālruņi

E-pasts

Mājaslapa

Daugavpils Centra vidusskola

Kandavas iela 17

Jurijs Visockis

65429872, 26011776

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

www.dcv.lv

 

 

 pirmkl16

Adaptācijas nodarbības topošiem pirmklasniekiem

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Atgādiniet, lūdzu, bērniem par drošību starpbrīžu laikā trešdienās, kad notiek sagatavošanās nodarbības skolā. Ja ir iespēja, palieciet kopā ar bērniem nodarbību laikā.

Cieņā DCV administrācija

29. martā

Klase A

Laiks

Priekšmets

Kabinets

17.30-17.55

Latviešu valoda

102.kab.

18.00-18.25

Dabaszinības

102.kab.

18.30-18.55

Matemātika

102.kab.

 

Klase B

Laiks

Priekšmets

Kabinets

17.30-17.55

Dabaszinības

103.kab.

18.00-18.25

Matemātika

103.kab.

18.30-18.55

Latviešu valoda

103.kab.

 

Klase C

Laiks

Priekšmets

Kabinets

17.30-17.55

Matemātika

104.kab.

18.00-18.25

Latviešu valoda

104.kab.

18.30-18.55

Dabaszinības

104.kab.

 

Lūgums paņemt līdzi penāli (pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi, šķēres, līme) un A4 mapi darba lapām.

 

1kl pied

pardcv

pardcv

pardcv

pardcv

pardcv

pardcv

pardcv

pardcv

pardcv

pardcv