Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šajā pavasarī par spīti vēsajam laikam Centra vidusskolas skolēni bija čakli un aktīvi Lielās Talkas dalībnieki. Sākumskolas skolēni sakārtoja skolas telpas un savus kabinetus, bet pamatskolas un vidusskolas skolēni devās sakopt skolas stadionu, lielveikala ,,Rimi” apkārtni, Stacijas ielu no dzelzceļa pārbrauktuves līdz lielveikalam ,,Depo” un Šuņupītes krastus. Šogad skolēni savāca ļoti daudz atkritumu – 67 maisus, kas liecina, ka diemžēl joprojām ir cilvēki, kas nevērīgi izturas pret apkārtējo vidi.

Paldies skolēniem un klašu audzinātājiem par paveikto darbu! Būsim saudzīgi pret dabu, cienīsim citu paveikto darbu un dzīvosim zaļā, ekoloģiski tīrā vidē!

Direktora vietniece audzināšanas darbā T.Zeiļa