Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg

 • Šī gada 23. novembrī mūsu skolā viesojās ASV armijas un Latvijas Zemessardzes Studentu bataljona pārstāvji , kā arī ASV vēstniecības Latvijā pārstāvis Nils Students. Viņi sniedza aizraujošu un interaktīvu lekciju “Brothers in Arms” (Ieroču brāļi). Uz tikšanos ar karavīriem un zemessargiem bija ieradusies 10.a klase.

  Lekcijā “Brothers in Arms” skolēni tika iepazīstināti ar karavīru personīgās dzīves ceļiem un to saikni ar militāro dienestu, NATO un Latvijas pienākumiem un privilēģijām NATO aliansē. Viņi pastāstīja   par dažādiem starptautiskiem militārajiem konfliktiem un NATO lomu konfliktu risināšanā.

  Katram cilvēkam jābūt gatavam aizstāvēt savu dzimteni no teroristu uzbrukumiem un agresijas. Karavīri bija dažādu tautību pārstāvji, bet visi kopā viņi kalpo cilvēku brīvības aizsardzībai.

  Prezentācijas laikā jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijā, kas noritēja angļu valodā.

  Informāciju apkopoja A.Truskovska

 • Īstenojot ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, nr. 8.3..2.2./16/I/001 STEM un vides jomas projektu ,,Mēs un pasaule ap mums”, 1.a un 1.b skolēniem nesen bija iespēja apmeklēt zoodārzu ,,Belmonti”, kurš atrodas Daugavpils novada Demenes pagastā. Pa zoodārza 100ha plašo teritoriju bērni pārvietojās autobusā un varēja vērot Latvijas un citu zemju dzīvniekus un putnus – briežus, jakus, baltās govis, lamas, mežacūkas un fazānus. Īpašu prieku un interesi skolēnos izraisīja jaku un mežacūku barošana. Šis brauciens bija lieliska iespēja tuvāk iepazīt dabas un dzīvnieku pasauli.

  Informāciju apkopoja D.Aizpuriete

 • 14.novembrī 2.b klases skolēni projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", nr. 8.3.2.2./16/I/001 ietvaros sadarbībā ar kluba ,,Fortūna” vadītāju N.Rudņevu un floristi A.Labuti piedalījās radošajā darbnīcā ,,Mazais florists” (radošo industriju joma). Skolēni no dabas materiāliem – koka un papīra – izveidoja noderīgu un praktiski izmantojamu lietu pildspalvu, zīmuļu u.c. kancelejas piederumu glabāšanai. Bērni ieguva praktisku pieredzi un saprata, ka arī no vienkāršiem, pat otrreiz izmantojamiem materiāliem var daudz ko izgatavot.

  Informāciju apkopoja D.Aizpuriete

 • Latvijas Republikas 99.gadadienas priekšvakarā Centra vidusskolas skolēni un pedagogi apliecināja savu mīlestību Latvijai un cieņu tās brīvības cīnītājiem, piedaloties skolas un pilsētas svētku pasākumos. Pilsonības nedēļa iesākās ar sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā 9.novembrī. 10.novembrī mūsu skolēni piedalījās piemiņas brīdī un nolika ziedus Latvijas armijas karavīru brāļu kapos, bet 11.novembrī kopā ar klašu audzinātājiem devās Lāčplēša dienas lāpu gājienā. Mūsu skolēni bija klāt arī Latvijas Brīvības cīņās kritušo Latvijas armijas Zemgales divīzijas 10.Aizputes kājinieku pulka karavīru atjaunotā pieminekļa atklāšanā Daugavpils cietoksnī.

  Lai nostiprinātu un padziļinātu zināšanas par Latviju, 13.novembrī 4.kl.skolēniem tika rīkots konkurss ,,Latvija manā sirdī”, ko organizēja klašu audzinātājas Z.Paļenoka, M.Ravinska un latviešu val. skolotāja M.Strode. 15.novembrī konkursu ,,Es Daugavpilī, Daugavpils Latvijā” 6.-7.klašu skolēniem organizēja 6.a un 7.a kl. audzinātājas S.Beinaroviča un S.Skrupska. Vairāku klašu pārstāvji ar labiem panākumiem piedalījās pilsētas konkursos un spēlēs: 8.b klase spēlē ,,Skatiens uz pagātni”, 10.-11.kl. pārstāvji projektā ,,Eiropas pēdas Latvijā”, 11.a klases komanda viktorīnā ,,Daudzveidīgā Latvija”. Skolēniem bija iespēja piedalīties arī radošo darbu konkursā ,,Gaismas stariņi Latvijas simtgadei” un apmeklēt stundu ,,Nacionālie dārgumi” skolas muzejā. Mācību nedēļas izskaņā dažādām klašu grupām skolā notika svētku koncerti ,,Manai Latvijai”, ,,Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!”, ,,Apsveicam Latvijas 99.gadadienā!” un ,,Saules mūžu Latvijai”!

  18.novembrī Daugavpils Centra vidusskolas koris uzstāsies svētku koncertā Vienības laukumā un kopā ar pilsētas iedzīvotājiem dziedās Latvijas valsts himnu. Lai labi skan! Priecīgus svētkus!

  Informāciju apkopoja D.Aizpuriete

 • Š.g. 16.novembrī Daugavpils Centra vidusskolas Latviešu valodas un literatūras skolotāju MK sadarbībā ar skolotāju S.Radionovu (Matemātikas skolotāju MK), direktora vietnieku IT jautājumos V.Sučikeju un pilsētas Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāju I.Bohāni rīkoja viktorīnu ,,Daudzveidīgā Latvija” Daugavpils mazākumtautību skolu 11.klašu skolēniem. Viktorīna Centra vidusskolā notika jau piekto gadu, tāpēc šoreiz uzdevumos tika iekļauti jautājumi arī no iepriekšējo gadu tēmām par nozīmīgiem notikumiem un personībām Latvijas mūzikas dzīvē, literatūrā, zinātnē, tehnoloģijās, sportā, kā arī izcilākajiem Latvijas dabas objektiem. Viktorīnas uzdevums ir veicināt jauniešu interesi par Latviju, sniegt izzinošus faktus, kā arī stiprināt piederības izjūtu savai zemei. Šogad viktorīnā piedalījās komandas no Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Daugavpils 13.vidusskolas, Daugavpils 16.vidusskolas, Daugavpils 17.vidusskolas, Daugavpils Būvniecības tehnikuma un Daugavpils Centra vidusskolas.

  Noslēgumā tika prezentēts mājasdarbs ,,Daudzveidīgs sveiciens…”, kurā visi dalībnieki apsveica viens otru Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā un novēlēja mūsu valstij labklājību un uzplaukumu. Viktorīnā vislabāk veicās Daugavpils 9.vidusskolas komandai, taču ļoti atzinīgi jāvērtē arī citu dalībnieku sniegums, jo jaunieši parādīja, ka pazīst savu zemi un ir informēti par būtiskākajiem notikumiem valsts un tautas dzīvē. Paldies skolēniem un pedagogiem, kuri iesaistījās šajā pasākumā!

  Sirsnīgs sveiciens Latvijas dzimšanas dienā!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • 2.novembrī mūsu skolas 3.kl. skolēni Diāna Dzene (3.a), Deniss Dorožko (3.b) un Anastasija Kazusa (3.c) piedalījās pilsētas konkursā ,,Ciemos pie Zinīša”, kurš notika Daugavpils 17.vidusskolā. Skolēniem vajadzēja demonstrēt atjautību un loģiku, parādīt savas zināšanas dažādās jomās: matemātikā, literatūrā, dabaszinībās u.c. Tomēr pats galvenais bija parādīt mērķtiecību un saliedētību. Rezultātā mūsu skolas komandai tika piešķirta nominācija ,,Visātrākā komanda”.

  Skolēnus konkursam sagatavoja sākumskolas skolotājas T.Kovale, A.Zaiceva, T.Vanaģele.

  Informāciju sagatavoja sākumskolas skolotāja T. Vanaģele

 • 2017. gada 2. novembrī mūsu skolā notika ikgadējais pilsētas konkurss 10.-11.klašu skolēniem “American Day”. Konkursa organizācijā šogad piedalījās LCB ASV Informācijas centrs, ASV vēstniecība Rīgā, Daugavpils Centra vidusskola, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un biedrība Lingva-D.

  Konkursam pieteicās komandas no astoņām Daugavpils izglītības iestādēm.

  Šogad konkursa uzdevumus vienoja tēma „Daudzveidība”. Pasākumu atklāja ASV vēstniecības Rīgā kultūras atašejs Raiens Pesekas ar runu un viktorīnu, veltītu daudzveidības izpausmēm ASV. Tad skolēni prezentēja savas komandas, parādot, ar ko viņu komanda ir īpaša un atšķiras no visām pārējām. Pēc iepazīšanās dalībnieki sacentās, pārbaudot savas zināšanas par ASV slavenībām, kā arī noskatījās video par to, kā daudzveidība tiek uztverta dažādos ASV štatos. Konkursu noslēdza burtošanas sacensības, kuras vadīja Fulbraita programmas angļu valodas skolotāja asistente Ērika Vaita.

  Šogad konkurss „American Day” noslēdzās ar šādiem rezultātiem: 

  1. vieta – Daugavpils Valsts ģimnāzija;
  2. vieta – Daugavpils Valsts tehnikums;
  3. vieta – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola.

  Komandas saņēma gardas balvas no Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un biedrības Lingva-D, savukārt ASV Informācijas centrs uzdāvināja uzvarētājiem angļu valodas vārdnīcas tālākai zināšanu papildināšanai.

  Informāciju sagatavoja Nataļja Kaļiņina

 • Daugavpils Centra vidusskolas komandai

  1.vieta

  pilsētas spēlē ,,Cik? Par cik? Cik reižu?”

  Komandas sastāvs:

  • Mihails Koržeņevskis – 7.a kl.
  • Daniels Loginovs – 7.a kl.
  • Daniels Skots Lavs – 7.b kl.
  • Edgars Ževņerovičs – 7.b kl.

  Komandu spēlei sagatavoja Elvīra Karavajeva, Natālija Gagarina

 • 2017.gada 10.novembrī Daugavpils Centra vidusskolā notika pasākums ,,Mārtiņdienas jampadracis”, kurā piedalījās 3.klašu komandas no desmit Daugavpils skolām.

  Skolēni pasākumā ieradās ķekatnieku maskās. Katra komanda veica dažādus ar Mārtiņdienas tradīcijām saistītus uzdevumus – veidoja tekstus, minēja mīklas, pārbaudīja savas zināšanas par latviešu nacionālajiem ēdieniem, bet pasākuma noslēgumā kopā ar Centra vidusskolas deju kolektīvu gāja rotaļās. Arī skolotāji bija iesaistīti jampadracī, čakli pastrādājot Mārtiņdienas meistardarbnīcā un ķekatnieku maskās sveicot savus skolēnus ar jautru dziesmu.

  Daugavpils Centra vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingrīda Vilmane

 • 3. novembrī Daugavpils Centra vidusskolā tika rīkots vakars 7.-12. klašu skolēniem, kurā viņi varēja iepazīstināt skolasbiedrus ar savu klases kolektīvu. Skolēni bija izveidojuši prezentācijas un filmas par savas klases sasniegumiem, vaļaspriekiem un interesēm. Pēc tam visi piedalījās konkursā, kurā bija jāatbild uz jautājumiem par Centra vidusskolas vēsturi, Daugavpils kultūras iestādēm un asprātīgos zīmējumos jāatšifrē Latvijas pilsētu nosaukumi. Vislabāk sevi pārstāvēt izdevās 10.a klases kolektīvam. Apsveicam ar lielisko rezultātu!

  Šajā vakarā notika arī Centra vidusskolas pašpārvaldes prezidentes Veronikas Ševčikas (12.a kl.) inaugurācija. Veronika uzsvēra, ka darīs visu, lai skolas dzīve būtu vēl interesantāka, jo skola ir vieta, kurā vajag ne tikai iegūt zināšanas, bet arī draudzēties, saprasties ar citiem un mācīties būt laimīgiem. Lai Veronikai izdodas realizēt savas ieceres skolas pašpārvaldē!

  Informāciju apkopoja D.Aizpuriete

 • 6. novembrī no rīta plkst. 8:00 mūsu izglītojamie sāka bezmaksas slidot apmācības Daugavpils Ledus hallē projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", nr. 8.3.2.2./16/I/001 ietvaros.

 • Šī gada rudenī 5.-6.klašu skolēni un klases audzinātājas (A. Truskovska, T. Baranovska un M. Koževņikova) organizēja ekskursiju uz zinātnieku pilsētu, kas atrodas Igaunijā. Tartu uzskata par Igaunijas intelektuālo un kultūras centru, īpaši tāpēc, ka Tartu sāka darboties pirmā Baltijas guberņu universitāte.

  Gida pavadījumā ekskursanti piedalījās Tartu apskates kājāmgājēju ekskursijā. Tās laikā mūsu skolas izglītojamie aplūkoja brīnišķīgus vēstures pieminekļus – Jāņa baznīcu un Doma kalnu.  Ekskursijas laikā skolēni apskatīja daudzus ievērojamu personību pieminekļus, unikālus klasicisma stila arhitektūras objektus, pastaigājās par Eņģeļu tiltu, apmeklēja Centrālo laukumu un redzēja „greizo” māju.

  Brauciena laikā tika ieplānots apmeklēt zinātnes centru „AHHAA” un izpētīt zinātniskās un interaktīvās ekspozīcijas un izstādes. Šis centrs ir daudzfunkcionāls objekts, kurš aizrauj visu vecumu cilvēkus, tas pārsteidz ar dažādiem brīnumiem un piedzīvojumiem.  

  Ekskursijas laikā bija iespēja arī apmeklēt pilnas sfēras planetāriju. Tajā var redzēt aptuveni 5 miljonus zvaigžņu gan virs galvas, gan visapkārt – pat zem kājām, kā arī noskatīties filmu par kosmosu.

  Informāciju apkopoja T.Baranovska un A.Truskovska

 • Novembris Latvijā ir mēnesis, kad godinām savu valsti tās proklamēšanas gadadienā un iesaistāmies šim notikumam veltītajos pasākumos. Šodien, 25.novembrī, 3.b klases skolēni apmeklēja bērnu bibliotēkas ,,Zīlīte” rīkoto pasākumu ,,Kā mīlēt dzimteni?”. Arī skolas muzejā joprojām notiek klases stundas ,,Piederība Latvijai”, kurās skolēniem ļauts tuvāk iepazīt mūsu valsts vēsturi, kultūru un tradīcijas. Ir svarīgi jau no pirmās klases stāstīt skolēniem par savu valsti un audzināt viņos piederības sajūtu Latvijai. Ar gandarījumu var teikt, ka Daugavpils Centra vidusskolas audzēkņi un pedagogi aktīvi iesaistījās valsts svētku pasākumos skolā un pilsētā. 9.novembrī 3.b un 6.b kl. piedalījās sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Šeit notika arī konkurss ,,Ceļā uz pilsonību”, kurā skolu pārstāvēja 8.a kl. komanda. Lāčplēša dienā skolēnu pašpārvaldes pārstāvji devās uz Latvijas armijas kritušo karavīru apbedījumu vietu luterāņu kapos, kur notika piemiņas brīdis un ziedu nolikšana, bet vakarā 9.-12.kl. skolēni un pedagogi piedalījās Lāpu gājienā un koncertā, kas notika Vienības laukumā. 14.novembrī Centra vidusskolas 9.kl.skolēniem tika rīkots konkurss ,,Izzini Latviju!”, bet 15.novembrī skolā notika viktorīna pilsētas mazākumtautību skolu 11.kl. skolēniem ,,Latvijas simtgadi sagaidot”. Šo pasākumu atspoguļoja arī Latvijas TV. 16.novembrī Latvijas Republikas 98. proklamēšanas gadadienai veltīto koncertu ,,Manai Latvijai” apmeklēja 1.-8.kl. skolēni, bet 17.novembrī svētku koncertu 9.-12.kl. skolēniem un pedagogiem sniedza S.Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Skolas 1.stāvā ir apskatāma izstāde ,,Valsts – tie esam mēs”, kurā var redzēt skolēnu radošos zīmējumus par Latvijas dzimšanas dienu un sameklēt faktus par mūsu zemi.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Latgales reģiona skolēnu sacensībās volejbolā meitenes ieņēma I vietu.

  • T.Bogdanova
  • A.Larionova
  • D.Černiševa
  • A.Kočmarjova
  • K.Filipenko
  • D.MIhailova
  • J.Petrova
  • N.Piļdika

  Skolotājs S.Forsjuks

 • 15.novembrī Daugavpils Centra vidusskolas Latviešu valodas un literatūras MK sadarbībā ar Dabaszinību MK skolotāju M.Ravinsku, Matemātikas MK skolotāju S.Radionovu, direktora vietnieku IT jautājumos V.Sučikeju un pilsētas Latviešu valodas un literatūras MA vadītāju I.Bohāni rīkoja viktorīnu ,,Latvijas simtgadi sagaidot” Daugavpils mazākumtautību skolu 11.klašu skolēniem. Viktorīna jau vairākus gadus tiek rīkota ar mērķi veicināt skolēnu interesi par nozīmīgiem notikumiem Latvijas kultūrā, literatūrā, zinātnē u.c. jomās, kā arī stiprināt piederības izjūtu savai zemei. Šogad viktorīnā piedalījās komandas no J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 10.vidusskolas, Daugavpils15.vidusskolas, Daugavpils 16.vidusskolas, Daugavpils 17.vidusskolas un Daugavpils Centra vidusskolas.

  Vispirms skolēni atbildēja uz viktorīnas jautājumiem par personībām un notikumiem, kas veicinājuši Latvijas valsts nodibināšanu un neatkarības atjaunošanu. Tie bija jautājumi par Imantu Ziedoni, Baltijas ceļu, Dziesmu svētkiem, pasākumiem un projektiem, kas veltīti Latvijas 100 gadu jubilejai u.c. Atbildes bija jānosūta, izmantojot balsošanas pulti, tāpēc komandas uzreiz redzēja, vai viņu atbildes ir pareizas. Nākamais uzdevums bija attēlu mīklas, kurās vajadzēja atminēt Latvijas pilsētas, saliekot kopā zilbes no attēlos redzamo objektu nosaukumiem. Par Latvijas dabu, kultūru un vēsturi skolēni sacentās konkursā ,,Latvija ciparos un skaitļos”. Bija jāzina, kura ir Latvijas senākā pilsēta, dziļākā upe, kāds ir Brīvības pieminekļa augstums u.tml. Izmantojot balsošanas sistēmu, tika noskaidrots, kura komanda visātrāk gatava atbildēt un iegūt punktus. Pēc katra jautājuma bija iespēja uzzināt interesantus faktus par konkrēto objektu. Noslēgumā katras skolas komanda prezentēja radošu mājasdarbu – ,,Latvija 100 vārdos un zīmēs”, kurā ar sirsnību un patiesu cieņu atklāja savu skatījumu uz Latviju un izteica novēlējumus valsts svētkos.

  Kopvērtējumā vislabāko rezultātu sasniedza Daugavpils 16.vidusskolas komanda, par ko tā saņēma arī Daugavpils Centra vidusskolas speciālbalvu. 2.vietu ieguva Daugavpils 15.vidusskolas skolēni, bet 3.vietā ierindojās J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas komanda.

  Paldies visu skolu komandām, viņu skolotājiem un organizatoriem par ieguldīto darbu un atsaucību!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Pilsonības nedēļas ietvaros DCV notika spēle – viktorīna „Izzini Latviju”, ko organizēja vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Beinaroviča. Pasākuma mērķi: nostiprināt skolēnu zināšanas par Latvijas dabu, pilsētām, simboliem, ievērojamākajām vietām., aktualizēt Daugavpils ģeogrāfijas un vēstures jautājumus, audzināt skolēnos patriotisko attieksmi pret dzimteni.

  Viktorīnā piedalījās 9. klašu skolēni. Žūrijā bija ne tikai skolotāji, bet arī skolēni no 11.a klases un skolas parlamenta pārstāvji. Skolēni izrādīja lielu interesi par Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, aktīvi atbildēja un bija priecīgi par rezultātiem un balvām.

 • 3.novembrī mūsu skolas 3.kl. skolnieces Valērija Skomorohova (3.a), Martins Makovičs (3.a) un Jūlija Larionova (3.b) piedalījās pilsētas konkursā 3.klasēm ,,Ciemos pie Zinīša”, kurš notika Daugavpils 17.vidusskolā. Skolēniem vajadzēja demonstrēt atjautību un loģiku, parādīt savas zināšanas dažādās jomās: matemātikā, literatūrā, dabaszinībās u.c. Tomēr pats galvenais bija parādīt mērķtiecību un saliedētību. Rezultātā mūsu skolas komandai tika piešķirta nominācija ,,Visapķērīgākā komanda”.

  Skolēnus konkursam sagatavoja sākumskolas skolotājas J.Šnaidere un N.Glušakova.

 • 10.novembrī svin Mārtiņdienu, kas latviešu gadskārtu kalendārā iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Senatnē šai laikā bija jābūt apstrādātiem un uzartiem visiem laukiem, sagatavotiem labības un pārtikas krājumiem ziemai. Šai laikā sākās tradicionālie ķekatu gājieni vilka, zirga, kazas, lāča u.c. maskās. Arī mūsu skolā Mārtiņdienā 2.a, 2.b un 2.c kl. skolēniem notika pasākums ,,Mārtiņdienas jampadracis”. Bērni veidoja lāča, zirga, zaķa, eža, vāveres maskas un iejutās ķekatnieku lomā. Pasākumā skolēni minēja mīklas, gāja rotaļās un dziedāja. Mārtiņtēvs visus cienāja ar pupām un zirņiem. Pasākumu vadīja 3.a klases skolēni, bet klašu komandu sniegumu vērtēja žūrija (O.Rabčevska un I.Jakovļeva).

  Paldies sākumskolas latviešu valodas un literatūras skolotājām Ingrīdai Vilmanei, Ritai Gorbunova par atraktīvajiem un sirsnīgajiem svētkiem.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete.

 • Šajā rudenī Daugavpils Centra vidusskolas vairāku klašu skolēni kopā ar klases audzinātājām devās tuvākos un tālākos braucienos pa Latviju, lai iepazītos ar izciliem Latvijas dabas un kultūras objektiem un apmeklētu tūristu iecienītas vietas. Ļoti lielu interesi skolēni izrādīja par mūsu galvaspilsētu Rīga, to apmeklēja 2.b, 3.b, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b klases skolēni. 4.b un 5.b kl. skolēni bija Rīgas TV tornī, kura augstums ir 365,5 metri, tas ir augstākais TV tornis ne vien Baltijas valstīs, bet visā Eiropas Savienībā. Skolēniem bija ekskursija pa Alberta ielu ar unikālām jūgendstila ēkām, kas pārsteidza skolēnus ar neparasti piesātinātu un bagātu stilizētu augu motīvu, figurālu veidojumu un ģeometrisku figūru sablīvējumiem ielas fasāžu apdarē. Nākamais ekskursiju objekts bija šokolādes muzejs ,,Laima”, kurā skolēni uzzināja, ka saldumu zīmols ,,Laima” ir atpazīstamākais saldumu ražotājs Baltijā kopš 1870.gada. Tā ir vieta, kur var iepazīties ar šokolādes tapšanas tradīcijām un degustēt šo gardumu. Arī 6.a un 6.b kl. skolēni bija ekskursijā Rīgā un apmeklēja šo muzeju. Visiem apmeklētājiem bija iespēja izgatavot etiķeti šokolādei ar savu uzrakstu, saņemt dāvanas, fotografēties un pat uzņemt videoklipu. 6.a un 6.b kl. skolēniem ļoti iepatikās ,,Motoru muzejs”, kurā bija apskatāmi ekskluzīvi un dārgi retro automobiļi un citi spēkrati. Ekskursijas gaitā skolēni tikās ar muzeja dibinātāju un īpašnieku, kuram automobiļu kolekcionēšana ir mūža darbs un aizraušanās. Vēl viena iecienīta apskates vieta ir Rīgas zooloģiskais dārzs. To apmeklēja 4.b, 5.b, kā arī 5.a kl. skolēni, vēroja un fotografēja dzīvniekus no visām pasaules malām. 5.a klase pabija arī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Tajā vislielāko interesi izraisīja ,,Senā skola”, kur skolēni uzzināja par ,,iespaidīgām” mācību un audzināšanas metodēm senākos laikos un pat tupēja uz ceļiem ar zirņiem nobērtā kaktā… No tuvākiem apskates objektiem lielu popularitāti ir ieguvis Aglonas novads, kurā atrodas Maizes muzejs, Kara ieroču muzejs un, protams, majestātiskā, baltā Aglonas bazilika. Aglonu vēl ,,Zelta rudenī” apmeklēja 2.b un 3.b kl. skolēni. Abu klašu skolēni uzzināja daudz jauna par maizes cepšanas tradīcijām Latgalē un citviet pasaulē, degustēja Aglonā cepto maizi ar medu un tēju. 2.b kl. pēc tam gida pavadībā iepazinās ar Aglonas bazilikas krāšņo apkārtni un bazilikā esošajām kultūras un reliģiskajām vērtībām. 3.b kl. pabija Karaļkalnā un aplūkoja eksponātus Kara muzejā.

  8.a un 9.a kl. skolēni izvēlējās tālāku ceļojuma mērķi un devās uz kaimiņvalsts Igaunijas galvaspilsētu Tallinu. Tajā viņi apskatīja ne tikai skaisto viduslaiku vecpilsētu, bet arī pabija Somu jūras līča klinšainajā krastā.

  Paldies klašu audzinātājām M.Skutelei, T.Osipovai, J.Šnaiderei, N.Hozjainovai, T.Baranovskai, A.Truskovskai, N.Kaļiņinai, S.Loktevai, S.Skrupskai par organizētajām ekskursijām!

  Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, ar lepnumu varam teikt, ka mūsu zeme ir visskaistākā un mēs cenšamies to iepazīt, lai vēl vairāk mīlētu un sargātu.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete.

 • padomes sede 2411

 • 25.novembrī Centra vidusskolā notika koncerts, kurā uzstājās mūsu viesi – Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. Kopā ar bērniem bija ieradušies viņu audzinātāji un administrācijas pārstāvji. Patīkami pārsteidza, cik skaisti un atraktīvi pirmsskolas vecuma bērni izpildīja savu priekšnesumu, viņu dejas izpelnījas ilgus aplausus. Arī mūsu skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus – dziedāja, uzstājās ar sporta deju paraugdemonstrējumiem, dramatiskā pulciņa dalībnieki rādīja epizodes no pasakas ,,Vinnijs Pūks un viņa draugi". Vairāki mūsu skolēni, kuri piedalījās šajā koncertā, ir tieši 14.pirmsskolas izglītības audzēkņi, un viņiem bija prieks satikties ar saviem bijušajiem pedagogiem.

  Pateicamies 14.pirmsskolas izglītības iestādes administrācijai, pedagogiem, bērniem un viņu vecākiem par sadarbību vairāku gadu garumā un jaukajiem priekšnesumiem!

  Direktora vietniece audzināšanas darbā Tamāra Zeiļa

 • DU notiks zinātnes pārneses pasākumu cikls „CITĀDAIS MUMS LĪDZĀS"

  Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Zviedru institūtu Zviedrijā un Zviedrijas vēstniecību Latvijā no 2015.gada 23.novembra līdz 27.novembrim Zviedru nedēļas ietvaros rīko zinātnes pārneses pasākumu ciklu CITĀDAIS MUMS LĪDZĀS, kas ir veltīts , zviedru kultūras iepazīšanai, latviešu un zviedru sabiedrības dzīvesveida salīdzinājumam, Raula Valenberga personībai, kā arī līdzcietības kā vērtības latviešu un zviedru kultūrās veicināšanai.

  Piedalījās:

  • Didenko Aļona 9.b.
  • Zolnerčika Viktorija 6.b.
  • Eimane Ramona  10.a.

  Skolotāji:

  • Inna Lobanova
  • Olga Asačova

 • Šī gada  25. novembrī  Daugavpils Centra vidusskolas  Svešvalodu  MK skolotāji sadarbībā ar ASV centru un  DPIP izglītības metodiķi rīkoja angļu valodas konkursu ,,American Day" pilsētas skolu 11.klašu skolēniem ar mērķi  rosināt  un aktivizēt interesi par angļu valodu. Pasākumā piedalījās deviņu skolu komandas četru cilvēku sastāvā. Vidusskolēniem bija iespēja parādīt un paplašināt savas zināšanas par ASV vēsturi un kultūru ne tikai izzinošos, bet arī izklaidējošos konkursos. Komandām tika piedāvāti jautājumi un uzdevumi angļu valodā piecās ,,stacijās". Skolēni parādīja radošo potenciālu  prezentāciju konkursā. Īpašs parsteigums visiem bija pedēja „stacija" ,,Spelling Bee", kuru novadīja amerikāņu pasniedzējs no Daugavpils 10.vidusskolas  Stivens Vickers. Vislabāk savas zināšanas par ASV vēsturi un kultūru apliecināja Daugavpils 10. vidusskolas komanda un ieguva 1.vietu. 2.vietu ieguva Daugavpils valsts ģimnāzijas komanda, bet 3.vietu  ieguva valsts tehnikums. Katra komanda saņēma diplomu par piedalīšanos konkursā, kā arī nelielu dāvanu no ASV centra un VPIP metodiķes I.Ustinovas. Arī  komandas, kuras ieguva pirmās trīs  vietas, tiks apbalvotas  ar braucienu  uz  Amerikāņu vēstniecību  Rīgā.

  Paldies visām skolām par piedalīšanos! Īpašs paldies ASV centra koordinatorei Natalijai Oševerovai par sadarbību! Paldies Stivenam Vickeram par aktīvu iesaistīšanos pasākumā. Paldies skolotājām A.Truskovskai, N.Kaļiņinai, M.Koževņikovai, T.Judajevai un mūsu skolas 11.klašu skolēniem par ieguldīto darbu un atsaucību!  

  Informāciju sagatavoja Daugavpils Centra vidusskolas svešvalodu MK vadītāja Marina Koževņikova

 •  2015.gada 20.novembrī BJC «Jaunībā» notika spēle-konkurss «Ceļojums pa Latgali». Konkursa mērķis-attīstīt audzēkņos interesi par Latgali, veicināt tautas vēsturiskā un kultūras mantojuma apgūšanu un saglabāšanu. Konkursa dalībniekiem vajadzēja izstrādāt oriģinālu maršrutu (kājāmgājēju/autobusu) pa Latgali (Daugavpili, rajonu), kas ļautu klausītājiem paplašināt savas zināšanas par Latgales tautas tradīcijām, kultūras dzīvi, ģeogrāfiju un vēsturi.

  Konkursā jau tradicionāli piedalījās arī mūsu skolas skolēni. Šogad 12.a klases skolnieces izvēlējās maršrutu, veltītu Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai. Izstrādāta maršruta tēma- Brīvības cīņas Latgalē. Piemiņas maršruts kļuva par savdabīgiem skolēnu pateicības vārdiem tiem kareivjiem, kas drošsirdīgi aizstāvēja mūsu valsts brīvību, mieru un neatkarību. Ceļojuma svētpunkti- poļu un latviešu karavīru apbedījumi un piemiņas vietas. Mūsdienu paaudzei ļoti svarīgi atcerēties pagātnes dramatiskos notikumus, svarīgi zināt un cienīt savas valsts vēsturi.

  Liels paldies konkursa dalībniecēm-Viktorijai Proščenko (12.a klase) un Adrianai Kortenovai (12.a klase). Skolnieces ļoti veiksmīgi prezentēja savu darbu un izcīnīja 1. vietu. 

  Materiālu sagatavoja J.Bendorjusa.

 • (Jānis Peters)

  Ar šiem vārdiem gribas pateikties visiem Centra vidusskolas radošo kolektīvu pārstāvjiem – vokālajam ansamblim un korim O.Čapļas vadībā, dramatiskā pulciņa dalībniekiem, korim T.Pimenovas vadībā, kā arī skolas viesiem – J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolēnu tautas deju ansamblim ,,Kukulečka", kas 17.novembrī sniedza koncertu mūsu skolā valsts svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā. Ar sirsnību un entuziasmu izpildītie priekšnesumi radīja pacilājošu svētku noskaņojumu, vēlreiz atgādinot mums, ka dzīvojam unikālā un skaistā zemē, kurā ikviens var atrast savu vietu un būt laimīgs.

 • 16.novembrī skolas dramatiskā pulciņa dalībnieki (pulciņa vadītāja T.Zeiļa)piedalījās dzejas konkursā ,,Ar mīlestību Latvijai", kas bija veltīts dzejnieku Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai. Konkursā skanēja arī Ojāra Vācieša, Jāņa Petera, Māras Zālītes u.c. autoru dzeja par Latviju. Konkursā uzvarēja Deniss Ivbulis (Raiņa dzejolis ,,Visi vēji") un Elīna Mukāne (Raiņa dzejoļi ,,Mākonīts un mākonīte", ,,Lakstīgala"), 2.vietu ieguva Alīna Andrejeva (M.Bārbales dzejolis ,,Latgalei") un Kristīne Jevsejeva (L.Vāczemnieka dzejolis ,,Mums ticis viszilākais ezers"). 3.vietā ierindojās Zlata Garbuza (G.Ristamecas dzejolis ,,Mūsu Latvija") un Anastasija Gavriļenko (Raiņa dzejolis ,,Divpadsmit mēneši"). Paldies visiem dalībniekiem par radošu pieeju un sirsnīgu attieksmi!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Lai uzdāvinātu Latvijai dāvanu dzimšanas dienā, arī mūsu skolas 4. klašu skolēni un lielu interesi veidoja darbus, kombinējot dažādus materiālus – koku, naglas, dziju. Savā darbā ar zaļu krāsu viņi attēloja skaistu, zaļu sauszemes teritoriju, ar zilu – Baltijas jūras robežu, tādējādi nostiprinot mācītos tematus par Latviju dabaszinību stundās, bet augšā, noslēdzot kompozīciju, izveidoja Latvijas karoga stilizāciju. Pateicoties sadarbībai ar mājturības skolotājiem Gunāru Gereiko un Tatjanu Baranovsku, izdevās izgatavot darbus un organizēt 4.a un 4.b skolēnu radošo darbu izstādi „Manai Tēvzemei" otrā stāva gaitenī. Skolēnu iedvesmots tapa arī Gunāra Gereiko darbs līdzīgā stilā, kas tika novietots skolotāju istabā. Jauki, ka skolēni uztaisīja mazu dāvanu Latvijai, bet to darīja ar lielu mīlestību un patriotisma jūtām.

  VVS

 • Mūsu Latvija 

  Nav mums kalnu grēdu augstu.
  Nav mums aizas dziļum dziļās.
  Mums ir latvju dainas austas.
  Mums ir Rainis - Aspazija.
  Lāčplēsis ar lāča spēku.
  Sprīdītis ar sirdi cēlu.

  Mums ir lauki - meži, noras.
  Rokas tulznās sastrādātas.
  Mums ir prāts, un stipra griba.
  Varam mēs un gribam darīt.
  Savu zemi - sevī turēt.

  Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

  Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi „Par Latviju". Lāčplēša kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu.

  Lāpu gājiens ir viena no Latvijas Republikas  svētku tradīcijām. Godinot Brīvības cīnītājus, Daugavpilī 11.novembrī plkst 16:30  notika lāpu gājiens, kurā piedalījas arī  Daugavpils Centra vidusskolas skolēni. Īpaša svētku noskaņa, vienotības gars, draudzīga atmosfēra, siltā lāpu gaisma- viss modināja dvēselē patriotiskās jūtas, mudināja apzināties sevi kā vienas valsts pilsoņus. Skolēniem blakus vienā rindā gāja jaunākās māsas un brāļi, vecāki, skolotāji, draugi. Vienības laukumā visus gājiena dalībniekus ar uzrunu sveica Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Mūzika, lāpu gaisma, skaistie apsveikuma vārdi mums ilgi paliks atmiņā.

  11.a  kl. audzinātāja Jevgenija Bendorjusa

 • Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienas priekšvakarā 12.novembrī Daugavpils Centra vidusskolas Latviešu valodas un literatūras MK sadarbībā ar skolas Matemātikas un informātikas MK vadītāju S.Radionovu un direktora vietnieku informātikas jautājumos V.Sučikeju, kā arī Daugavpils Latviešu valodas un literatūras MA metodiķi I.Bohāni rīkoja konkursu ,,Skanošā Latvija" Daugavpils mazākumtautību skolu 11.klašu skolēniem. Šāds konkurss Centra vidusskolā notiek jau trīs gadus pēc kārtas, katru reizi akcentējot kādu spožu šķautni Latvijas kultūrā – mākslā, arhitektūrā, mūzikā, literatūrā, kā arī zinātnē un sportā. Šogad pasākumā piedalījās komandas no Centra vidusskolas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils 13.vidusskolas, Daugavpils 15.vidusskolas, Daugavpils 16.vidusskolas, Daugavpils 17.vidusskolas un Daugavpils 17.(vakara) vidusskolas.

  Konkursa tematika pamatā bija saistīta ar mūziku –  izciliem dažādu mūzikas žanru autoriem vai izpildītājiem (Oskars Stroks, Raimonds Pauls, grupa ,,Prāta vētra", operdziedātāja Elīna Garanča u.c.), mūzikas tradīcijām (Baltijas studentu festivāls ,,Gaudeamus", Dziesmu svētki, festivāls ,,Muzikālais augusts" u.c.). Vispirms skolēni piedalījās viktorīnā, kurā tika izmantotas balsošanas iekārtas, tāpēc uzreiz varēja redzēt rezultātu, pēc tam risināja krustvārdu mīklu par latviešu valodas sinonīmiem, bet videokonkursā vajadzēja skatīties dziesmu, muzikālu skaņdarbu, filmu, dabas skaņu ierakstus, klausīties dziesmas latviešu valodas dialektos un uzrakstīt atbildes uz jautājumiem. Kā atzina konkursa dalībnieki un viņu pedagogi, uzdevumi nebija viegli, bet konkursā izmantotie materiāli bija saturiski bagāti, aktuāli un izraisīja apbrīnu par Latvijas cilvēku talantu un radošajām spējām.

  Noslēgumā komandas sniedza skanīgu  priekšnesumu, apsveicot visus klātesošos Latvijas dzimšanas dienā – dziedāja ģitāras pavadījumā, lasīja dzeju un pat dejoja tango.

  Konkursā uzvarēja J.Pilsudska Daugavpils poļu ģimnāzijas komanda, 2.vietu ieguva Daugavpils 16.vidusskolas skolēni, bet 3.vietu – Daugavpils 17.(vakara) vidusskolas komanda.

  Paldies skolu komandām, pedagogiem un organizatoriem par atsaucību un ieguldīto darbu! Valsts svētku priekšvakars ir laiks, kad dziļāk ieskatāmies sevī un apzināmies piederību savai tautai, izjūtam atbildību par mūsu valsti un tās nākotni.

  Informāciju sagatavoja Dace Aizpuriete

 •  ,,Liec zobenu zem galvas

  Un dziļi neiemiedz,

  Tavs gods un tēvu zeme

  Tev acis aizvērt liedz!"

  (A.Eglītis)

  Valsts svētku priekšvakarā Daugavpils skolās, arī Centra vidusskolā, notika audzēkņu tikšanās ar ,,Latvijas ģenerāļu kluba" pārstāvjiem. Mūsu skolā viesojās Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba Personāldepartamenta vecākais virsnieks Dmitrijs Nemeņonoks. Viņš bija sagatavojis izsmeļošu un uzskatāmu informāciju par to, kas ir Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, kādas ir to funkcijas, kur tie bāzējas un kas tajos var dienēt. Tika runāts arī par jaunsargu organizāciju, kara tehnikas iegādi un izmaksām, militārajām mācībām, Latvijas karavīru misiju Afganistānā, Kosovā, Mali, Gruzijā u.c.  Lielu vecāko klašu skolēnu interesi izraisīja studiju iespējas Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā, plašāku informāciju par to varēja iegūt arī Vienības laukumā, kur bija izvietots augstskolas stends. D.Nemeņonoks aicināja skolēnus apmeklēt kara un robežsardzes tehnikas izstādi Vienības laukumā un citus Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem veltītos pasākumus.

  Paldies Dmitrijam Nemeņonokam par izsmeļošo un interesanto informāciju par Latvijas bruņotajiem spēkiem. Novēlam izturību, spēku un drošsirdību mūsu valsts aizstāvjiem!

  Informāciju sagatavoja Dace Aizpuriete

  Pasākums «Latviešu karavīrs laikmetu griežos»

  2015.gada 5. un 6. novembrī Daugavpilī notika liels pasākums «Latviešu karavīrs laikmetu griežos».  Pasākuma organizatori ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, biedrība «Latvijas ģenerāļu klubs», LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs.  Pasākuma galvenais mērķis- rosināt interesi par Latvijas vēsturi , veidot izpratni par valstiskumu un patriotismu, par katra cilvēka vietu vēsturiskajos notikumos. Pasākuma pirmajā posmā skolēni piedalījās radošo projektu  konkursā. Tika veidoti dažādas formas darbi , veltīti tēmām «Strēlnieks (karavīrs) manā dzimtā», «Brīvības cīņas Latgalē». Labāko darbu autori saņēma balvu- iespēju piedalīties 5.-6. novembrī interaktīvajā pasākumā  «Latviešu karavīrs laikmetu griežos» kopā ar skautu, gaidu , mazpulku, jaunsargu organizācijām no visas Latvijas.  Pasākumā piedalījās skolu jaunieši vecumā  no 12 līdz18 gadiem. 210 dalībnieki bija sadalīti 14 komandās , katrā komandā 15 jaunieši un instruktors.  Pasākumā plānota izglītojoši sportiska šķēršļu trase pa Daugavpili, izklaidējošs vakara pasākums, svinīgais pasākums Daugavpils universitātē, simboliskā koka stādīšana Eiropas skvērā, svinīgais gājiens, Ata Klimoviča filmas pirmizrāde un daudzi citi pasākumi. Vienības laukumā visiem klātesošajiem bija iespēja apmeklēt zemessardzes, robežsargu, glābēju, kinologu, policistu, bruņoto spēku ieroču un ekipējuma izstādi.  Mūsu skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās visās pasākuma aktivitātēs: radošā darba veidošana, orientēšanās ar kontrolpunktiem , gājiens, universitātes svinīgais pasākums. Liels paldies mūsu skolēniem.

  1) Dmitrijs Čuprovs , 6.a klase

  2) Valērija Lakizo, 6.a klase

  3) Viktorija Makoviča, 6.a klase

  4) Deniss Ivbulis, 6.a klase

  5) Lolita Šestakovska, 9.b klase

  6) Liana Šaraņina, 9.b klase

  7) Rihards Ušals, 12.a klase

  8) Artūrs Dvoreckis, 12.a klase

  9) Andrejs Jedigarevs, 12.a klase

  10) Sergejs Tjažkins, 12.a klase

  Skolēni ļoti atbildīgi, godprātīgi izturēja visus orientēšanās spēles pārbaudījumus, uzzināja daudz jauna par dzimto pilsētu, pilsētas un valsts vēsturi. Patīkami, ka komandā «Strēlnieki», kura  orientēšanās sacensībās izcīnīja 2. vietu , bija arī mūsu skolēni - Dmitrijs Čuprovs(6.a klase) un Viktorija Makoviča (6.a klase) . Apsveicam! Malači! 

  Visi pasākuma dalībnieki atzīmēja, ka tas bija interesanti, aizraujoši, jautri. Tas izraisīja patriotisma jūtas, lepnumu par karavīriem, drošības sajūtu. Mēs bijām vienoti: plecu pie pleca, gan lieli, gan mazi.

  Liels paldies skolotājām Svetlanai Beinarovičai, Innai Lobanovai un Jevgeņijai Bendorjusai, kuras iesaistīja savus audzēkņus šajā interesantajā pasākumā, palīdzēja sagatavot radošo darbu atlases konkursam, kuras atbalstīja un visu dienu bija kopā ar saviem audzēkņiem.

 • Lai veicinātu skolēnu interesi un izpratni par dabaszinātņu un matemātikas nozīmi, IPS komandas skolotāji (J. Azareviča,T. Baranovska, M.Ravinska, S. Radionova u.c.) kopā ar klases audzinātāju S. Loktevu organizēja ekskursiju uz SIA „Daugavpils ūdens". Tajā piedalījās Daugavpils Centra vidusskolas 8. a klases skolēni, kas izpētīja, kā darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tās attīra saimnieciskos un lietus notekūdeņus, kā arī no uzņēmumiem ieplūstošos ražošanas notekūdeņus. Mūsdienīgas iekārtas, kas tika iegādātas pateicoties ES fondu un pašvaldības atbalstam, veic kvalitatīvu ūdens attīrīšanu. Tas ļauj saglabāt Daugavas upes un Baltijas jūras ūdeņu kvalitāti atbilstoši Eiropas prasībām.

  Skolēni novēroja visus notekūdeņu attīrīšanas posmus, sākot ar mehānisko attīrīšanu, izmantojot restes un smilšu uztvērējus, beidzot ar ūdens bioloģisko attīrīšanu, izmantojot baktērijas. Viņi papildināja savas zināšanas par maisījumu atdalīšanas metodēm un ūdens kvalitāti ķīmijā, baktēriju nozīmi un dzīves īpatnībām bioloģijā, veica matemātiskos aprēķinus par ūdens patērēšanas un attīrīšanas apjomiem.

  Apkopojot ekskursijā redzēto un piedzīvoto, skolēni izprata savu paradumu un dzīves stila ietekmi uz apkārtējo vidi, apzinājās savu lomu ekoloģisko problēmu risināšanā, kā arī novērtēja dabaszinātņu un matemātikas nozīmi, izvēloties inženiertehniskā virziena profesijas.

  Informāciju sagatavoja Tatjana Baranovska

 •  

   

   

  maxima 2015 web

 • Centra vidusskolas sākumskolas skolotāja Jekaterina Šnaidere pilsētas skolotājiem vadīja meistarklasi, kurā radošā gaisotnē varēja apgūt dekupāžas pamatus. Meistarklases dalībnieki guva interesantas un vērtīgas pamācības, kā oriģināli un skaisti izgreznot sadzīves un interjera priekšmetus – šķīvjus, krūzītes. Visi bija ļoti apmierināti ar savu veikumu un priecīgi par jauniegūto prasmi.

 • 2015.gada 3. novembrī Daugavpils cietoksnī notika patriotiskā spēle «Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus!» Mūsu skolas audzēkņi jau  tradicionāli aktīvi iesaistās šajā pasākumā. Šogad skolu pārstāvēja jau pieredzējusī 12.a klases komanda «Garā stiprie» , kā arī  komanda, kuru organizēja divas mūsu skolas meitenes – Simona Cipina (10.a) un Aļona Didenko (9.a). Svinīgā pasākuma atklāšana, komandu karogi, mūzika-viss radīja īpašu pirmssvētku noskaņojumu. Komandas spēles laikā pierādīja savu izturību, zināšanas un saliedētību. Jauniešu motivācija piedalīties pasākumā liecina par patriotismu un interesi par Latvijas vēsturi un Brīvības cīņu notikumiem, par piederības sajūtu valstij, valsts vēsturei. Spēle- lieliska iespēja iepazīties ar citiem jauniešiem, sadraudzēties, lai komunicētu arī turpmāk. Spēli jauniešiem  organizē biedrība MEDIA GIDS sadarbībā ar LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centru, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Kara muzeju. Uz pusfinālu tika  aicinātas 20 labākās komandas. Spēles laikā komandu dalībniekiem tika piedāvātas  6 darbnīcas. Kopā ar speciālistiem skolnieki  apguva dažādas zināšanas un prasmes:

  Kā tika izcīnīta Latvijas brīvība;Kā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību āra dzīves apstākļos;Kā orientēties pēc dažādām kartēm un kompasa;Komandu došana cīņubiedriem un komandu izpilde;Kā maskēties un pārvietoties slepus;Kas jāievēro, komplektējot ekipējumu.

  Tālāk komandas pēc noteikta maršruta pārvarēja distanci , demonstrēja apmācības laikā gūtās zināšanas un prasmes. No skolniekiem bija vajadzīga laba sportiskā sagatavotība, vienotība un disciplīna. Mūsu skolas audzēkņi veiksmīgi tika galā ar nopietniem pārbaudījumiem. Un kaut finālā mūsu komanda netika, visi dalībnieki saņēma pateicības diplomus par pašaizliedzīgu misijas izpildi piedzīvojumu spēlē «Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus!»

  Paldies mūsu skolas 12. a klases skolēniem Rihardam Ušalam, Andrejam Jedigarevam, Artūram Dvoreckim, Viktorijai-Angelinai Repšai, Olgai timofejevai, Kristīnai Jevsejevai.

  Paldies drošsirdīgajām un aktīvajām  meitenēm Simonai Cipinai un Aļonai Didenko, kuras izveidoja komandu kopā ar saviem draugiem.

  Informāciju sagatavoja 12.a klases audzinātāja J. Bendorjusa.