Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg

Daugavpils pilsētas domes nodarbinātības programma

Daugavpils pilsētas domes nodarbinātības programma dod iespēju saņemt atalgotu darbu vasaras laikā visiem pilsētas skolēniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, arodskolas nestrādājošiem studentiem līdz 19 gadiem (ieskaitot) un pusaudžiem no 13 līdz 19 gadiem, kas dotajā laikā nemācas un nestrādā, un kam ir deklarēta dzīvesvieta Daugavpilī.

Strādāt gribētāji tiks dalīti divās vecuma grupās:

 • - no 13 līdz 14 gadiem (325 jaunieši), kas strādās 4 stundas dienā un būs nodarbināti pilsētas skolās;
 • - no 15 līdz 19 gadiem (700 jaunieši), kuri būs nodarbināti 8 pašvaldības uzņēmumos un strādās 7-8 stundas dienā.

Par 10 darba dienām darbs tiks apmaksāts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1096 (ar grozījumiem 09.10.2012. MK noteikumi Nr. 686) Rīga 2010.gada 30.novembrī (prot Nr. 69 §71), kas nosaka minimālo darba stundu apmaksu pusaudžiem (13-19 gadi) LVL 1,375 apmērā stundā pirms nodokļa iemaksas.

Iespēja strādāt vasaras laikā tiks piedāvāta tikai vienu reizi:

 • I 03.06-14.06;
 • II 17.06-28.06;
 • III 01.07-14.07;
 • IV 15.07-26.06;
 • V 29.07-09.08;
 • VI 12.08-23.08.

Pusaudžiem no 13 līdz 14 gadiem reģistrācija sāksies no 2013. gada 2. aprīļa. Skolas sociālie pedagogi pieņems iesniegumus no vecākiem līdz 26.04.2013. Sarakstu apstiprinās katra skola patstāvīgi.

Pusaudžu (15-19 gadi) reģistrācija uz darbu 2013.gada vasaras periodā notiks elektroniski Jaunatnes departamenta mājas lapā no 2. marta līdz 28. martam. Tiem jauniešiem, kam nebūs iespējas reģistrēties elektroniski, 9. martā no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00, kā arī no 11.marta līdz 15. martam Jaunatnes departamenta darba laikā būs piedāvāta iespēja reģistrēties klātienē, kas notiks Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta telpās (Saules iela 5a).

Jautājumu gadījumā griezties pa tālruni 654 22 306, mob. +371 27069620

(Irēna Ivanova  – Vecākā jaunatnes lietu speciāliste)