Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu 12.a klases skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras nodarbību ciklā “Trāpīt mērķi!” kopā ar personības izaugsmes treneri Dainu Kriviņu. Skolēni izpētīja savas intereses, spējas un stiprās puses. Ar praktisku uzdevumu palīdzību viņi mācījās izvirzīt un sasniegt mērķus, kas veicinātu personīgo izaugsmi un attīstītu izpratni par turpmāko izglītības un profesijas izvēli. Pēc nodarbības skolēni atzīmēja, ka iegūtas zināšanas un prasmes viņiem noderēs jau tuva nākotne, jo priekša ir liela izvēle-kur iet tālāk mācīties un kādu profesiju izvēlēties.

Paldies Dainai Kriviņai par interesantu un lietderīgu nodarbību! Ar nepacietību gaidām ciemos atkal!