Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

ieguldijums

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

 

Karjera

karjera info

 

Karjeras izglītības programma Daugavpils Centra vidusskolā

 

2020./2021.m.g. Daugavpils Centra vidusskolā strādā pedagogs - karjeras konsultants Olga Jermolajeva, 311. kabinets.

Pedagoga - karjeras konsultanta darba laiks:

 

Olga Jermolajeva

Pirmdiena

8.00-12.00, 12.30-16.30

Trešdiena

14.00-16.18

Ceturtdiena

14.30-17.00

Piektdiena

8.00-12.00

 

Uzmanību! Individuālajām karjeras konsultācijām jāpierakstās iepriekš.

kkk es