Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

No 19. līdz 24.oktobrim Daugavpils Centra vidusskolas komanda starptautiskā Comenius projekta ,,Explore it in the way before it fades away" 3.posma ietvaros apmeklēja Itālijas pilsētu Fuskaldo.  Pirmais posms norisinājās Turcijā, bet otrais –  Latvijā, kad projektā iesaistīto Turcijas, Itālijas un Rumānijas skolu komandas viesojās Daugavpils Centra vidusskolā, kā arī apmeklēja Rīgu, Jūrmalu un pabija vairākās vietās Latgalē. Projekta mērķis ir apzināt un pētīt endēmiskos (tikai kādā reģionā sastopamus) augus, vērot vidi, dabas apstākļus un citas klimatiskās īpatnības šai reģionā, kā arī iepazīt projektā iesaistīto valstu kultūras mantojumu. 3.projekta posmā komandu pārstāvēja projekta koordinatore N.Kaļiņina, bioloģijas skolotājas T.Baranovska un G.Uzlova, fizikas skolotāja M.Kozlova, 9.a klases skolniece D.Dubovska, 12.a klases skolēni V.Sadovskis, K.O.Sidina, A.Slabodeņuka un D.Zeļepukina.

Projekta dalībniekiem tika piedāvāta plaša un izzinoša programma: Itālijas galvaspilsētas Romas, Silas nacionālā parka Kalabrijā u.c. apmeklējums, kā rezultātā bija iespēja iepazīties ar Itālijas seno un mūsdienu kultūru, tradīcijām, nacionālajiem ēdieniem, iepazīt augu dažādību Romas Universitātes Sapienza botāniskajā dārzā un vērot lieliskas Itālijas piekrastes un kalnu ainavas. Skolēni pētīja aizsargājamos savvaļas endēmiskos augus, kas sastopami Itālijas kalnienēs, kurās izveidojusies unikāla ekosistēma, sastopami jauktie un priežu meži. Bija grūti iedomāties, ka arī augstu virs jūras līmeņa sastopama tik liela floras un faunas daudzveidība. Silas nacionālajā parkā aug vietējās priežu, ozolu, apšu sugas, dažādas sēnes, reti augi, dzīvo vilki, stirnas, vāveres un citi dzīvnieki. Romas Universitātē Sapienza projekta dalībnieki uzzināja, ka botāniskais dārzs nodarbojas ar vietējo reto un endēmisko augu aizsardzību. Tajā saglabā un pavairo Itālijas un citu valstu augus, nodrošinot tiem dabisku augšanas vidi. Itālijas delegācija lielu uzmanību pievērsa globālo klimata izmaiņu ietekmei uz dabu. Biologi ir izpētījuši, ka, mainoties klimatam Itālijas mežos, parādījušies kukaiņi- kaitēkļi no Ķīnas, kas  ļoti ātri iznīcina kastaņu augļus, kā rezultātā samazinājies kastaņu ražīgums un tiek apdraudēta to eksistence. Kā zināms, vairākas kastaņu šķirnes tiek izmantotas pārtikas rūpniecībā, bet eļļā vārīti kastaņi ir viens no Itālijas un citu Vidusjūras reģiona valstu nacionālajiem ēdieniem. Itāliešu zinātnieki meklē risinājumu šai ekoloģiskajai problēmai, piesaistot arī citu valstu speciālistus.

Projekta 3.posma izskaņā katra dalībvalsts piedāvāja brošūru par sava reģiona endēmiskajiem augiem un herbāriju, kā arī prezentēja savas valsts kultūru un tradīcijas. Tika apspriestas nākamās aktivitātes šī projekta ietvaros. Ceturtais, noslēdzošais projekta posms plānots Rumānijā 2015.gada pavasarī.

Informāciju apkopoja Daugavpils Centra vidusskolas skolotāja Dace Aizpuriete