Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg

 • Apsveicam ar 2. vietu Daugavpils pilsētas vides pētnieku konkursā „Skolēni eksperimentē!” 6. b klases skolēnu – Romānu Streļčuku! Mūsu skolas ķīmijas laboratorijā tika realizēts darbs par kristālu audzēšanu un to izmantošanu suvenīriem.

  T. Baranovska (dabaszinību skolotāja) un M.Ravinska (ķīmijas skolotāja).

 • 2018. gada februārī Daugavpilī notika mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 19. valsts olimpiādes 2. posms. Skolēni realizēja radošos uzdevumus, kas tika veltīti tēmai „Mēs – Latvijas simtgadei”. Viņi izpētīja latviešu etnogrāfiskos priekšmetus un realizēja tos praktiski tekstila vai koka tehnoloģijās. Vecāko klašu skolniekiem bija jāizstrādā pētnieciskais darbs un produkts, kas veicinātu savas dzimtās vietas un Latvijas atpazīstamību pasaulē.

  Īpaši iepriecināja mūsu audzēkņu rezultāti:

  Deniss Ivbulis (8.a) - 3.vieta, Dmitrijs Čuprovs (8.a) - 3.vieta, Nadežda Stankeviča (9.b) – 3. vieta.

  Pateicamies arī skolniecēm, kas piedalījās šajā olimpiādē, Evelīnai Dudarevai (8.a) un Darjai Luščikai. Veiksmīgi startēja arī 7.a klases skolniece - Jeļena Skrupska, kuru mājas darbu augsti novērtēja žūrija, tāpēc meitene tika aicināta piedalīties nākamajā mājturības olimpiādes posmā!

  Vēlot veiksmi arī turpmāk, audzēkņiem pateicas skolotāji Gunārs Gereiko, kas gatavoja zēnus, un skolotāja Tatjana Baranovska.

 • Katru gadu Ceļu satiksmes drošības direkcija rīko konkursu „Gribu būt mobils”.

  Tā mērķis ir paaugstināt 6.-8.klašu skolēnu izglītības līmeni par drošības jautājumiem, personīgās drošības garantēšanas iespējām ceļu satiksmē velosipēda un mopēda vadītājiem.

  Lai iekļūtu pusfinālā, bija jāatbild uz testa jautājumiem par realitātei pietuvinātiem jautājumiem.

  Neklātienes kārtas 10 labākos rezultātus ieguvušās komandas savā reģionā sacenšas pusfinālā. (Konkurss notiek latviešu valodā. Uzdevumi tiek uzdoti latviešu valodā un arī atbildes ir jāiesniedz latviešu valodā.)

  13. februārī 8. a klases komandai „Ceriņi” (Valērija Lakizo, Sulamīte Tovija Rasnače, Edgars Bleiders, Antons Landenoks, Dmitrijs Jefimovs) bija lieliska iespēja piedalīties konkursa „Gribu būt mobils” pusfinālā Preiļos un cīnīties par iekļūšanu finālā.

  Nepiespiestā, labestīgā un jautrā atmosfērā komandai bija jāveic pieci uzdevumi, kuros tika pārbaudītas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. Noslēgumā katra komanda prezentēja savu mājas darbu, jāpiebilst, ka mūsu komandas radošais darbs izpelnījās skaļākos aplausus.

  Šī lieliskā iespēja tika īstenota, pateicoties DCV direktoram Jurijam Visockim, kurš organizēja transportu, Nataļjai Kožanovai, kura palīdzēja izveidot konkursa nolikumam atbilstošu video ziņu (ziņu skatīties šeit)  un, pats galvenais, pašu skolēnu darbotiesgribai, atsaucībai un radošumam!

  Komandas „Ceriņi” skolotāja-konsultante Ināra Pakalne

 • Mūsu uzņēmuma nosaukums ir “AromaCooL” . 10. februārī tirdzniecības centrā “SOLO” notika Latgales reģiona skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus, kurā mūsu uzņēmums ieguva balvu nominācijā ,,Videi draudzīgākais produkts”.
  Mūsu galvenais nodarbošanās virziens ir keramikas kulonu veidošana. Kulons ir daudzfunkcionāls, jo to var lietot arī aromaterapijā. Kulonā ir izveidots caurumiņš aromātiskajām eļļām. Ir pieejami vairāki dizaina veidi.
  Uzņēmums tika dibināts 2017. gada 1. septembrī. Uzņēmumā strādā divi cilvēki: Diāna Kostjukeviča un Jekaterina Ksenija Baranovska. Uzņēmuma konsultants un skolotājs ir Svetlana Sargsjane.

  Informāciju sagatavoja D.Kostjukeviča un J.K.Baranovska

 • 6.februārī Daugavpils Centra vidusskolas aktu zālē notika neparasts, unikāls pasākums, par kuru jāpateicas talantīgajai, mākslinieciski apdāvinātajai 12.a klases skolniecei Anastasijai Gluhovai. Anastasija savā monoizrādē iekļāva vairākus Imanta Ziedoņa daiļdarbus un pašas sacerēto dzeju, kuru viņa raksta krievu un latviešu valodā. Kaut priekšnesumā savijās dažādas valodas, dažādas tēmas un autori – bet viss kopā tas likās kā vienots iedvesmojošs monologs. Tādu priekšnesuma viengabalainību un mākslinieciskumu bija iespējams panākt, pateicoties ne tikai Anastasijas artistiskumam un aizrautībai, bet arī Tamāras Zeiļas radošajam režijas darbam. Vakara gaitā skatītāji izdzīvoja plašu emociju gammu, un, daloties savos iespaidos ar jauno mākslinieci, ieteica Anastasijai savu karjeru nākotnē saistīt ar skatuves mākslu.

  Informāciju apkopoja Nataļja Kožanova

 • 3.februārī Daugavpils Centra vidusskolā pulcējās Centra vidusskolas, Centra ģimnāzijas un Daugavpils 4.vidusskolas absolventi. Sirsnīgus sveicienus saviem pedagogiem un bijušajiem skolasbiedriem sūta arī Daugavpils Eksperimentālās vidusskolas audzēkņi, kuri tikšanos ar klasi un klases audzinātājiem bija sarīkojuši jau vasarā vai arī 3.februāra vakarā ārpus skolas telpām.

  Mūsu bijušie skolēni pastāstīja par savām dzīves gaitām Latvijā un ārzemēs, atspoguļojot savu skolas gadu sapņus un tagadnes realitāti īpaši sagatavotā video. Prieks, ka visi ir ieguvuši labu izglītību, lai izveidotu stabilu pamatu savai dzīvei. Vairāku klašu skolēni bija atnesuši līdzi iepriekšējo gadu absolventu vakaru fotogrāfijas, kā arī aplūkoja fotogrāfijas no sava izlaiduma vai citām klasesbiedru tikšanās reizēm un varēja pastāstīt par tiem, kuri šoreiz nevarēja ierasties.

  Lai arī skolai ir 55 gadu jubileja, no tiem tālajiem izlaidumiem absolventu šogad nebija, bet kuplā skaitā bija ieradušies tie, kas skolu beiguši pirms 10 un 15 gadiem. Prieks, ka daudzi no mūsu audzēkņiem ir spējuši izveidot labu karjeru un atrast savu vietu dzīvē tepat Latvijā, tai skaitā arī Daugavpilī. Paldies mūsu skolas absolventiem Jānim Kudiņam un Jurijam Nikolajevam, kuri 2.februārī bija ieradušies uz tikšanos ar vidusskolas vecāko klašu audzēkņiem un pastāstīja par studijām Daugavpils Universitātē un karjeras iespējām.

  Paldies visiem par kopā pavadīto laiku, sirsnīgām emocijām un atmiņām!

 • Šī gada janvārī diviem mūsu skolas skolēniem – Gļebam Karpenko (1.b kl.) un Elzai Krasovai (3.c) tika pasniegti Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes Pateicības raksti par piedalīšanos konkursā ,,Daugavpils lepnums 2017”, kurā skolēniem savā radošajā darbā bija jāatveido personības vai ģimenes, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā, kā arī jāpamato sava izvēle. Visu konkursantu darbi bija izstādīti un apskatāmi apbalvošanas ceremonijas laikā, kas notika Daugavpils Saskaņas pamatskolā.

  Paldies sākumskolas skolotajām J.Šnaiderei un T.Vanaģelei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

 •  

   

   

 • 23. februārī Daugavpils 10.vidusskola rīkoja pasākumu "Ekoloģiskā spēle", kurā piedalījās Daugavpils Centra vidusskolas 3.klašu skolēni Viktorija Ravdivija, Jevģēnijs Snetkovs un Jūlija Larionova. Dalībniekiem vajadzēja iziet šādas stacijas: "Bateriju ceļš", "Atkritumu šķirošana", "Spuldžu veidi", "Preču marķējuma veidi", "Latvijas rezervāti un to iemītnieki", "Zoodārza iemītnieki", "Plakāta zīmēšana".

  Mūsu skolēni veiksmīgi tika galā ar visiem uzdevumiem un tika apbalvoti ar diplomu nominācijā "Zaļi domājošie".

  Paldies skolotājām J.Šnaiderei un N.Glušakovai, kuras sagatavoja skolēnus šai spēlei.

 • Šī gada 20. februārī BJC “Jaunība” organizēja pilsētas skolām vides pētnieku konkursu “Skolēni eksperimentē!”. Konkursa galvenais mērķis bija veicināt skolēnu aktīvu vides izzināšanu, rosināt skolēnu interesi par dabas pētīšanu; popularizēt skolēnu pētniecisko darbību. Pirmoreiz startējot šogad, mūsu skolas audzēkņiem izdevās sasniegt savā darbā teicamos rezultātus un iegūt godalgotas vietas:

  5. b klases skolēns Romāns Streļčuks – I vieta (skolotāja Tatjana Baranovska)

  3. a klases skolēns Martins Makovičs – II vieta (skolotāja Nataļja Glušakova)

  Apsveicam konkursa uzvarētājusun vēlam radošu degsmi pētījumos!

  Pateicamies par sadarbību fizikas skolotājai Svetlanai Lukjanovai un vecākiem - Vjačeslavam Makovičam un Tatjanai Makovičai!

 • 2017.gada 16. februārī mūsu skolas Vecāku klubiņš sasauca sākumskolas vecākus uz savu kārtējo nodarbību. Nodarbības tēma - «Sniegt nepieciešamo atbalstu katram». Sapulcē uzstājās DPIP Iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja Raisa Latiša. Vecāku klubiņa uzdevums ir rast optimālus un iespējami labvēlīgus risinājumus bērnu attīstībai un izaugsmei.  

  Liels paldies sākumskolas skolotājiem par atbalstu pasākuma organizācijā un novadīšanā, par produktīvu sadarbību ar savas klases vecāku kolektīvu.

  Informāciju sagatavoja J. Bendorjusa.

 • 15.februārī portāls Grani.lv savā 7.dzimšanas dienā rīkoja portāla logotipu konkursu, un dienu vēlāk tika apbalvoti labākie konkursa dalībnieki. 2.vietu ieguva mūsu skolas 7.b klases skolniece Viktorija Zolnerčika. Viņas daudzkrāsainais logotips iepatikās 28% balsotāju. Viktorija līdz šim nav piedalījusies portāla rīkotajos konkursos, bet tagad sola darīt to biežāk. Viktorija ieguva balvu – gada abonentu avīzei ,,Сейчас”.

 • Šajā gadā Ēnu dienu pasākumos piedalījās 7.a, 9.a, 9.b, 10.a un 11.a klases skolēni. Skolēni pabija Daugavpils pašvaldības policijā, Daugavpils pilsētas domē, portāla ,,Gorod.lv” redakcijā, Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē, uzņēmumā ,,Latvenergo” u.c. Skolēni ir pateicīgi visu apmeklēto iestāžu darbiniekiem par atsaucību un interesanto stāstījumu par savu profesionālo darbību.

  Arī jaunāko klašu skolēni iesaistījās Ēnu dienās. Uz skolu pie 1.a, 1.c un 3.b klases skolēniem pastāstīt par savu profesiju bija ieradušies policisti, 2.c klasē – aktieri, 5.b klasē – biologi. Drosmīgākajiem 5.b kl. skolēniem tikšanās laikā bija iespēja paturēt rokās īstu Madagaskaras tarakānu!

  Paldies visiem profesionāļiem, kuri atbalstīja Ēnu dienu pasākumus un sniedza Daugavpils Centra vidusskolas skolēniem saturīgu un plašu informāciju!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Pagājušās nedēļas nogalē notika Rīgas domes kausa izcīņas starptautiskās sacensības galda tenisā jauniešiem, kurās saviem spēkiem ar Igaunijas, Lietuvas, Lielbritānijas u.c. valstu pārstāvjiem mērojās Daugavpils Centra vidusskolas 5.b klases skolnieks Romāns Streļčuks. Latvijas sportistu vidū savā vecuma grupā (2005.g. dzimušie un jaunāki zēni) viņš uzrādīja visaugstāko rezultātu, bet sacensībās kopumā ieguva 15.vietu.

  Lūk, ko par savu pieredzi galda tenisā pastāstīja pats Romāns.

  Kas tevi pamudināja nodarboties ar galda tenisu?

  Esmu dzimis Daugavpilī, bet 10 gadus dzīvoju Īrijā, Dublinā. Vienreiz skolā bija Sporta diena, daudzi ieguva medaļas, bet es neko. Tas mani ļoti sarūgtināja, un vecāki nolēma mani iepriecināt. Savā dzimšanas dienā es saņēmu dāvanā galda tenisa spēles komplektu. Tas notika vairāk nekā pirms pieciem gadiem. Ar to viss sākās.

  Kā nonāci līdz atzīstamiem panākumiem?

  Spēlēju, trenējos vispirms mājās, pēc tam klubā ,,ALSAA”, kurā iemācījos spēles tehniku. Pēc tam trenējos ,,DONIC CLUB”, kur uzlaboju spēles ātrumu. Klubā ,,Balgriffin TCC” iemācījos spēlēt aizsardzībā, bet ,,Dundrum TTC” sāku spēlēt kopā ar profesionāļiem. Tagad esmu Latvijā un regulāri trenējos Preiļu BJSS, domāju, drīz būs iespēja trenēties Daugavpilī.

  Ko tev dod šis sporta veids?

  Man patīk teniss, jo, pirmkārt, tas ir visātrākais sporta veids pasaulē, tajā ļoti liela slodze kājām, lielāka nekā futbolā. Galda teniss attīsta ātru reakciju, roku veiklību, ātrumu, intelektu. Bet tas ir ļoti grūts sporta veids – dažreiz jātrenējas 5-8 stundas dienā. Es zinu, ka Ķīnas tenisisti trenējas 8-12 stundas katru dienu, tāpēc viņi šobrīd ir visspēcīgākie.

  Ko vari teikt par pagājušās nedēļas sacensībām Rīgā?

  Sacensībās piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki no 8 dalībvalstīm, man izdevās uzvarēt lietuviešus, latviešus. Sacensības bija ļoti smagas, ieguvu nelielas traumas, kas jūtamas vēl tagad. Tās ļoti traucēja iegūt labāku rezultātu. Pagājušajā gadā Prāgas Grand Prix izcīņā ieguvu 16.vietu 120 sportistu konkurencē. Šogad cerēju iegūt augstāku vietu. Esmu labi startējis arī sacensībās Polijā.

  Kas tevi atbalsta sacensībās?

  Man ir savs treneris, diemžēl viņš nevarēja būt ar mani šajās sacensībās, tāpēc mani atbalstīja tēvs. Arī viņam savulaik bija labi panākumi galda tenisā.

  Romānu Streļčuku intervēja Dace Aizpuriete

 • Atgādinām, ka 25.februārī plkst. 11.00 notiks elektroniskā reģistrācija jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem uz darbu 2017.gada vasaras periodā. Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas mājas lapāhttps://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/darbs reģistrēties būs iespējams līdz 9. martam.

  Jau iepriekš būs pieejama pieteikuma anketa ar kuru Jūs varēsiet iepazīties pirms reģistrācijas sākuma. Reģistrācijas dienā OBLIGĀTIir jāatjauno mājas lapa, lai lejā zem veidlapas paradītos poga SŪTĪT, ja Jūs to neizdarīsiet, tad šī poga neparādīsies, un jums nebūs iespējas nosūtīt savu pieteikumu.

  Informācija, kas jāzina aizpildot pieteikumu:

  1. Reģistrācija ir pieejama tikai jauniešiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpilī.
  2. Programmas dalībnieku vecumam uz 1.jūniju ir jābūt ne mazāk kā 15 gadi un ne vairāk kā 19 gadi. Gadījumā, ja Jūs esat vecāks vai jaunāks, tad elektroniska reģistrācija Jums nebūs pieejama.
  3.Īpašu uzmanību jāpievērš personīgās informācijas datu aizpildīšanā (vārds, uzvārds, personas kods). Ja tiks pieļautas kļūdas, Jūsu pieteikums tiks noraidīts.       


  Tiem jauniešiem, kuriem nebūs pieejas pie datora, 25. februārī (sestdiena) no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00, Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas telpās (Saules ielā 5a) būs pieeja pie datoriem, kur paši jauniešu vārēs reģistrēties vasaras nodarbinātības programmas sistēmā.

  Informējam, reģistrēšanās Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas telpās, nedod priekšrocības.

  Jautājumu gadījumā griezties pa tālruni 654 22309, mob.  20286679 (Vladislavs Pavlovskis – Vecākā jaunatnes lietu speciālista p.i.).

 • Izstādē "Skola" ikviens, kurš vēlas studēt un papildināt savas zināšanas, vienkopus var iegūt visaptverošu informāciju par aktuālajām mācību programmām, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām Latvijā un ārzemēs, un atrast piemērotāko mācību iestādi.

  Izstādē piedalās valsts un privātās augstskolas, koledžas, profesionālās izglītības iestādes, mācību centri, vidusskolas u.c.

  Līdztekus notiks pasākumi, kas sniedz plašāku ieskatu un izpratni par darba iespējām atsevišķās profesijās.

  Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala 10:00 - 18:00 24.02.2017

  Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala 10:00 - 18:00 25.02.2017

  Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala 10:00 - 17:00 26.02.2017

  http://www.bt1.lv/skola/?link=00200000

 • Latviešu kultūras centra Mazajā zālē no 26.janvāra līdz 23.februārim ir apskatāma izstāde ,,Latvijas novadu tautas tērpi”. Izstāde tapusi sadarbībā ar Tautas tērpu centru ,,Senā klēts” un ļauj pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iepazīt Latvijas tradicionālās kultūras savdabību.

  Daugavpils Centra vidusskolas 10.a un 12.a klases audzēkņiem kulturoloģijas stunda notika izstāžu zālē. Skolēniem bija unikāla iespēja redzēt Latvijas novadu tautas tērpus nevis virtuālajā telpā , bet reālajā: pienākt tuvu eksponātiem, uzmanīgi izpētīt ornamenta raksta skaistumu un sarežģītību, apskatīt kostīma sastāvdaļas, iepazīties ar to funkcionālo pielietojumu un atšķirību dažādos novados.

  Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Augšzeme, Latgale – tie ir Latvijas kultūrvēsturiskie apgabali ar katram novadam raksturīgām un noteiktām tautas tērpu valkāšanas tradīcijām, darināšanas paņēmieniem, apģērba piegriezumu, raksta kompozīciju un krāsu salikumu. Tautas tērps senāk bija kā valkātāja vizītkarte, kā dzimtā novada atpazīšanas zīme, tajā atspoguļojas ne tikai etniskās īpatnības, bet arī to valkātāju sociālās un ģimenes attiecības, vecums, turīgums, gadsimtu gaitā izveidojušās tradīcijas, kultūras sakari un mijiedarbība ar kaimiņu tautām. Tautas tērps nav tikai apģērbs, tā ir tautas gadsimtos uzkrātā un nemitīgi papildinātā skaistuma izjūta, izcilas amatniecības prasmes un piederības sajūta Latvijai. Izstādi veido 20 tradicionālie tautas tērpi no visiem Latvijas novadiem, kā arī senais latgaļu tērps no 11.- 13.gs.  

  Mācību stundas otrajā daļā skolēniem bija piedāvāts apskatīt video prezentāciju, kas veltīta Vienības nama 80.jubilejas gadam. Katram pilsētas iedzīvotājam vajag zināt savas dzimtās vietas vēsturi un kultūru. Vienības nams tika uzcelts kā daudzfunkcionāls kultūras, atpūtas un izklaides centrs. Tā galvenais uzdevums – vienot pilsētas iedzīvotājus, būt interesantam visiem pilsētniekiem. Arī šodien Vienības nams paliek svarīgs kultūras dzīves centrs. Bibliotēka, teātris, izstāžu un koncertu zāles ir zināmas daudziem mūsu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

  Mācību stunda, kas spēj pārvarēt klases telpas šaurās robežas un saplūst ar mācību satura reālo kultūrvidi, ļauj panākt lielāku izglītojošo un audzinošo mērķi.

  Informāciju sagatavoja kulturoloģijas skolotāja J. Bendorjusa

 • Daugavpils Centra vidusskola ik gadu februāra pirmajā sestdienā ver durvis skolas absolventiem, kuri ierodas uz šo sarīkojumu no tuvākām un arī ļoti tālām pasaules malām. Ikreiz pārsteidz ne vien attālums kilometros, ko mūsu bijušie skolēni mēro, lai tiktos ar saviem klasesbiedriem un pedagogiem, bet arī attālums laikā, jo, piemēram, šogad uz tikšanos bija ieradušies absolventi, kas skolu beiguši tālajos sešdesmitajos gados… Zālē klātesošie ar sajūsmu uzņēma šos kungus un ar interesi klausījās viņu atmiņas par skolu tajos laikos. Tikpat aizkustinoši bija uzklausīt M.Gandlera atmiņas, viņš bija mērojis ceļu no Amerikas Savienotajām Valstīm, lai ierastos uz 30 gadu jubileju, kopš absolvēta skola. Kā atzina skolas bijušais audzēknis, "dzimtās sienas sasilda un dod spēku". Šogad kuplā skaitā bija ieradušies 1997.gada skolas absolventi, kuri skolu pabeidza pirms divdesmit gadiem. Protams, bija arī daudz absolventu, kuri skolas gaitas beiguši pirms piecpadsmit, desmit un pieciem gadiem. Viņi ne tikai dalījās atmiņās, bet arī bija sagatavojuši prezentācijas un priecēja klātesošos ar skanīgām dziesmām. Skolas direktors Jurijs Visockis vairākiem absolventiem un skolas ilggadējai direktorei N.Hetmanei pasniedza speciālu balvu ar iegravētu skolas nosaukumu.

  Bijušajiem klasesbiedriem bija daudz kopīgu atmiņu, stāstu par pašreizējo darbu, vaļaspriekiem. Šī gada absolventu vakarā satikās ne vien Centra vidusskolas (agrāk – ģimnāzijas), bet arī Daugavpils Eksperimentālās vidusskolas, Daugavpils 4.vidusskolas un Daugavpils 5.pamatskolas audzēkņi. Vairāku klašu kolektīvi satikās jau vasarā, jo ziemā dažādu iemeslu dēļ nav iespējams ierasties.

  Paldies visiem, kas atnācāt, atbraucāt uz dzimto skolu, visiem, kas organizējāt tikšanās ar skolas pedagogiem un klasesbiedriem! Šie mirkļi mūs sasilda un iedvesmo.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • 2017.g. 2. februārī skolā notika jau tradicionālā vidusskolēnu tikšanās ar absolventiem. Šoreiz skolā viesojās jaunieši, kuri pabeidza skolu pirms 15, 10 un 7 gadiem. Par savām studijām augstskolā, profesiju un darbu stāstīja Irina Maskaļenko, Vadims Orlovs un Anastasija Grigorjeva. Sirsnīga atmosfēra, interesanti dzīves pieredzes stāsti, draudzīgi un gudri padomi- viss paliks mūsu vidusskolēnu atmiņā. Skola lepojas ar saviem absolventiem. Īpaši priecē, ka jaunieši paliek dzīvot un strādāt dzimtajā pilsētā. Pārliecinoši skanēja mūsu viesu vārdi par to, ka Daugavpilī ir liela iespējas attīstīties, nodarboties ar to, kas ir tuvāk prātam un sirdij. Daugavpils ir lielu iespēju pilsēta, tikai jābūt aktīvam un radošam.

  Daugavpils Centra vidusskola izsaka lielu pateicību saviem absolventiem un novēl viņiem degsmi un radošumu darbā un vaļaspriekā.

  Informāciju sagatavoja skolotāja J. Bendorjusa

 • lase 2016web

 • Daugavpils Centra vidusskolas komandai 3.vieta Daugavpils pilsētas skolēnu sacensībās ,,Tautas bumba”.

  Komandas sastāvs:

  • Markus Pavlovskis – 4.a kl.
  • Maksims Guboglu – 4.a kl.
  • Ņikita Muštavinskis – 4.a kl.
  • Žans Piterovs – 4.b kl.
  • Aleksandrs Sokolovs – 4.b kl.
  • Artūrs Ērglis – 5.a kl.
  • Ņikita Vorobjovs – 5.a kl.
  • Daniels Baleiko – 5.a kl.
  • Alesandro Bubnovs – 5.b kl.
  • Andrejs Košeļevs – 5.b kl.
  • Timurs Volosovs – 5.b kl.

  Sporta skolotājs Maksims Sergejevs

 • Jau otro mācību gadu Daugavpils Centra vidusskolas skolēni piedalās ,,Junior Achievement” starptautiskajā projektā ,,Skolas mācību uzņēmums”.
  20.februārī Daugavpilī tirdzniecības centrā ,,Solo” notika gadatirgus, kurā piedalījās mācību uzņēmumi no visas Latvijas, tai skaitā divi mācību uzņēmumi no mūsu skolas.
  Uzņēmums ,,Paper Toys” (dalībnieki – 10.a klases skolēni V.Ševčika, I.Dunskis, E.A.Paukšte) veidoja origami, kas paredzēti kā maziem bērniem, jo palīdz attīstīt gan pirkstu motoriku, gan veido priekšstatu par ģeometriju, tā arī pieaugušajiem, jo kalpo kā relaksācijas līdzeklis. Visi skolēnu veidotie origami tika pārdoti, skolēni ieguva zināmu komercdarbības pieredzi.
  Uzņēmums ,,Digital Kitchen” (dalībnieki – 11.a klases skolēni M.Lociks, V.Vradijs, S.Lobanovs, N.Ziļs) piedāvāja vairākus 3D modeļus ,,Daugavpils cietoksnis pirms 100 gadiem”, par ko saņēma nomināciju ,,Labākā digitālā ideja”. Komanda vēl turpina izstrādāt projektu 3D formātā ,,Daugavpils Centra vidusskola un tās apkārtne”, ir izveidoti zināmi kontakti ar uzņēmējiem, kas varētu palīdzēt līdz galam realizēt šo projektu.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Katru gadu februāra mēnesī Daugavpils Centra vidusskolā noris projektu nedēļa. Šogad skolēni darba grupās vāca, apkopoja un prezentēja materiālus par tēmu ,,Mācāmies dzīvot un svinēt svētkus kopā”. Projekta darba gaitā tika noskaidrotas Apvienoto Nāciju Organizācijas un UNESCO svinamās dienas, par kurām skolēni veidoja bukletus, kalendārus, prezentācijas un pat izstrādāja programmas par šo dienu norisi savā skolā. Apkopojot informāciju izstrādātajos darbos, var secināt, ka mūsu skolēni visvairāk interesējās par Pasaules ūdens dienu (22.martā). Daudzi apmeklēja SIA ,,Daugavpils ūdens”, kurā uzzināja, ka Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem tiek piedāvāts ļoti tīrs ūdens, viens no tīrākajiem ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Mums jāprot novērtēt šo iespēju, jo daudzās vietās pasaulē tāds ūdens ir retums, tīra ūdens lietošana ir liela privilēģija. Kā otru populārāko ANO svinamo dienu skolēni bija izraudzījušies Pasaules skolotāju dienu (5.oktobris), kuras svinēšanas tradīcijas mūsu skolā un visā Latvijā ir ļoti populāras. Vairāku projekta darba grupu skolēni izvēlējās vākt informāciju par Starptautisko dzimtās valodas dienu (21.februāris), dažas darba grupas interesējās par Vispasaules dzīvnieku aizsardzības dienu (4.oktobris) un Starptautisko sikspārņu dienu (20.septembris). Skolēni ne tikai meklēja informāciju par šīm dienām, bet arī apmeklēja dzīvnieku patversmi, aiznesa patversmes dzīvniekiem barību un rotaļlietas, bet sikspārņu pētnieki pirms projekta jau bija apmeklējuši un sakopuši Daugavpils cietokšņa kazemātus, kurā mīt lielākā sikspārņu kolonija Baltijā. Savukārt daži vecāko klašu skolēni veiksmīgi aizstāvēja zinātniski pētniecisko darbu bioloģijā, kurā pētīja sikspārņu populāciju Daugavpilī un dažādas šo neparasto dzīvnieku īpašības. Tie skolēni, kuri interesējās par Pasaules veselības dienu, projektu nedēļā apguva pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas iemaņas. Vecāko klašu skolēni, pulciņa ,,Veselību veicinošā skola” dalībnieki, iejutās mediķu lomā, demonstrējot dažādas glābšanas metodes, bet mazākie skolēni to vēroja, mācījās un arī mēģināja sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību.
  Projektu nedēļa ir noslēgusies, taču iegūtā informācija, prasmes un iemaņas noteikti būs vērtīgs ieguvums mācību darbā un dzīvē.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Janvāra beigās mūsu skolas skolēnu līdzpārvalde organizēja labdarības akcijas Kalkūnes bērnu-bāreņu aprūpes centrā un bērnu aprūpes centrā ,,Priedīte”. Mēs pasniedzām bērniem dāvanas, uzstājāmies koncertā, kurā dejojām, dziedājām, lasījām dzeju, bet pēc tam rotaļājāmies ar bērniem spēļu istabā.
  Pēc šīs emocionālās tikšanās apjautām, ka mūsu sabiedrībā diemžēl ir tik daudz pamestu bērnu, kuriem trūkst uzmanības, mīlestības un sirds siltuma, tāpēc aicinām visu klašu skolēnus atrast iespēju tikties ar šiem bērniem, jo mēs viņiem esam vajadzīgi un tiekam ļoti gaidīti .

  10.a kl. skolniece Veronika Ševčika

 • Ik februāri ceļu – citiem tuvāku, citiem ļoti tālu – uz savu skolu mēro mūsu absolventi, lai satiktos ar bijušajiem klasesbiedriem, skolasbiedriem un skolotājiem. Arī šogad uz tikšanās vakaru daudzi Daugavpils Centra vidusskolas (agrāk – Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas) absolventi bija ieradušies ne tikai no Rīgas, Jelgavas, bet arī no Londonas, Briseles un citām Eiropas pilsētām. Prieks par tiem mūsu skolas absolventiem, kuri gan tālās zemēs, gan tepat Latvijā ir ieguvuši ļoti labu izglītību un tagad strādā par ārstiem, IT speciālistiem, juristiem, nodarbojas ar uzņēmējdarbību dažādās jomās. Ikdienas steigā un aizņemtībā ne vienmēr satiekam arī tos, kuri dzīvo tepat Daugavpilī, tāpēc atkalredzēšanās prieks un sirsnīgas sarunas šo vakaru padara tik īpašu un atmiņā paliekošu. Šogad kuplākā skaitā bija ieradušies to gadu izlaiduma klases, kuri pabeidza skolu pirms desmit un pieciem gadiem. Pēc svinīgā pasākuma skolas direktors J.Visockis prezentēja digitalizētu absolventu fotogaleriju, kurā katrs varēja ieraudzīt sevi un atcerēties savas skolas gadu gaitas. Uz satikšanos ar bijušajiem audzēkņiem bija ieradusies ilggadējā Daugavpils Centra vidusskolas (arī Daugavpils 4.vidusskolas un Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas) direktore N.Hetmane, viņa savā uzrunā uzsvēra, ka lepojas ar saviem skolēniem, viņu sasniegumiem skolas gados un pašlaik.
  Paldies visiem, kuri atvēlēja laiku kopīgām atmiņām, sarunām par dzīvi un nākotnes plāniem.
  Līdz nākamajai tikšanās reizei!

  Informāciju apkopoja D.Aizpuriete

 • Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar celiakijas pacientu atbalsta biedrību "Gluten-Free Experts" ir sagatavojis aptauju, lai noskaidrotu vecāku attieksmi pret bērnu ēdināšanu izglītības iestādē.

  Aptauja pieejama šeit: www.visidati.lv/aptauja/1144497910/

  Liels paldies Jums jau iepriekš par atsaucību!

 • 5.februārī mūsu skolā jau 3.gadu pēc kārtas notika Absolventu forums – Daugavpils Centra vidusskolas (Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas) absolventu tikšanās ar vecāko klašu skolēniem. Foruma koordinatore ir Centra vidusskolas Klases audzinātāju MK vadītāja Jevgenija Bendorjusa. Senajā Romā forums bija vieta, kurā norisinājās svarīgi sabiedriskās dzīves notikumi, tāpēc arī mūsu esošo un bijušo skolēnu tikšanās reizei dots tāds nosaukums. Tas tiek organizēts, lai piedāvātu vidusskolēniem iespēju sazināties ar tiem skolas absolventiem, kuri pēc studijām dažādās augstākajās mācību iestādēs guvuši vērtīgu pieredzi un veiksmīgi uzsākuši darba gaitas. Šogad uz tikšanaos ar 12.a klases skolēniem bija ieradušās mūsu skolas absolventes Lidija Breska, Svetlana Semeščenko, Anastasija Isajeva un Jekaterina Klanovska. Skolēni varēja uzzināt par tādām jomām kā pedagoģija, māksla, valsts aizsardzība un uzņēmējdarbība, studiju iespējām un izredzēm strādāt šajās jomās. 12.klašu skolēniem ļoti aktuāls ir profesijas izvēles jautājums, un visas mūsu absolventes ieteica skolēniem atrast tādu nodarbošanos, kas ir tuva un interesanta, neņemt vērā modes tendences, citu cilvēku ieteikumus, jo jebkurā nozarē nepieciešami labi speciālisti, savas profesijas entuziasti. Viena no būtiskākajām atziņām, ko izteica foruma viešņas – arī Latvijā ir iespējams iegūt labu, konkurētspējīgu izglītību un atrast sev tīkamu nodarbošanos.
  Paldies mūsu absolventām par vērtīgajiem padomiem un ieteikumiem!

  Informāciju apkopoja D.Aizpuriete

 • 2016.gada 3.februārī 1.klašu skolēni aizstāvēja skolas godu un demonstrēja savu erudīciju BJC "Jaunība" rīkotajā konkursā "Zināšanu karalienes balle". Pūles negāja secen - mūsējie ieguva godpilno 2.vietu.

  Konkursā bija nepieciešams izpildīt dažādus uzdevumus - burtu un ciparu kopā likšana, mīklu, parunu un sakāmvārdu minēšana. Noslēgumā, atšifrējot vēstuli, skolēni saņēma Zināšanu karalienes ielūgumu uz apbalvošanas ceremoniju.

  Apsveicam 1.a, 1.b un 1.c klašu skolēnus ar gūtajiem sasniegumiem un novēlam turpmākus panākumus!


  1.c klase

  • Bistrickis Vitālijs
  • Smirnova Adriāna
  • Rudāne Alisija


  1.b klase

  • Kezika Evelīna
  • Beļajeva Liza
  • Dombrovskis Bogdans
  • Novikovs Jevģenijs


  1.a klase

  • Semjonovs Jevģenijs
  • Korņejeva Karolina
  • Voitkeviča Laura

  1.c klases audzinātāja Tatjana Vanaģele

 • Daugavpils Centra vidusskolas komandas BJC ,,Jaunība” rīkotajā konkursā ,,Esi vesels!” ieguva godalgotas vietas.

  1.vieta4.a kl. komandai sākumskolas posmā:

  • S.Rasnače
  • M.Guboglu
  • E.Borisenoks
  • V.Pavlova
  • D.Sivakovs
  • N.Gibovskis
  • A.Iļjina

  Paldies vecāku pārstāvei Marinai Pavlovai!

  2.vieta 10.a kl. komandai vidusskolas posmā:

  • A.Graudiņa
  • A.Bespalova
  • V.Ševčika
  • A.Ivancova
  • A.Volkova
  • K.Bogdane

  3.vieta 9.b kl. komandai pamatskolas posmā:

  • M.Žuromskis
  • A.Didenko
  • K.Dmitrijeva
  • V.Baranovskis
  • I.Baranovskis
  • B.Bikauniece
  • S.Saviska

 • 5.a klases komanda 28.janvārī pilsētas skolu 5.klašu konkursā par P.Jeršova pasaku ,,Zirdziņš kuprainītis” ieguva 3.vietu.

  Komandas sastāvs:

  • Alīna Andrejeva
  • Marks Kleščs
  • Jeļena Skrupska

  Paldies krievu val. un literatūras skolotājai S.Skrupskai!

  konk konek

 • Janvārī mūsu skolā notika konkurss ,,Mēs esam talantīgi”, kurā skolēni dažādos veidos varēja izpaust savu talantu – gan dziedāšanā, klavierspēlē, dejošanā, vingrošanā un saksofona spēlē, gan arī zīmējumu veidošanā, teātra un ģitāras spēlē.

  Skolas jaunos talantus godprātīgi izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija BJC ,,Jaunība” pasākumu režisore Ludmila Smikova, deju speciāliste Inese Poga, aktiermākslas speciālists Artjoms Lazarevs.

  Konkursa gaita bija interesanta, saistoša un pārsteigumiem bagāta, jo visi dalībnieki bija centušies, lai parādītu savus priekšnesumus. Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā!

  Konkursā uzvarēja vairāki skolēni no dažādām klasēm:

  • 1.a kl. skolniece Darja Markova demonstrēja nepārspējamu klavierspēli;
  • 2.a kl. skolniece Dominika Kustova, kuras talants ir mākslas vingrošana, spēja pārliecināt visus skatītājus ar priekšnesuma laikā parādīto degsmi, vizuālo tēlu un lielisko aktiermeistarību;
  • 7.a kl. skolnieks Aleksejs Ivanovs, kurš dejoja kopā ar partneri Nadeždu Semjonovu;
  • 7.a kl. skolniece Diāna Ļvova prezentēja savu zīmējumu;
  • 7.b kl. skolnieks Aleksandrs Marcinkevičs pārsteidza ar savu neparasto talantu – bitboksu;
  • 2.a kl. skolniece Marina Gavriļenko un 8.a kl. skolniece Anastasija Gavriļenko demonstrēja oriģinālu deju.

  Liels paldies jāsaka arī pasākuma vadītājai no 10.a klases Anastasijai Bespalovai un skaņu operatoram Andrejam Jedigarevam no 12.a klases, kuri nenogurdināmi pildīja savus atbildīgos pienākumus.

  Aprīlī talantu konkurss ,,Mēs esam talantīgi” notiks pilsētas mērogā. Visiem vēlam veiksmi un panākumus!

  Direktora vietn. audzināšanas darbā Tamāra Zeiļa

 • 25.februārī BJC ,,Jaunība" notika pilsētas vides pētnieku konkurss ,,Skolēni eksperimentē". Šajā konkursā mūsu skolu pārstāvēja jaunais pētnieks un eksperimentators no 5.a klases Dmitrijs Čuprovs un ieguva 1.vietu pilsētā. Viņa darba tēma –,,Termosa izgatavošana no otrreizējām izejvielām un tā īpašību izpēte". Apsveicam Dmitriju, viņa vecākus un skolotāju Tatjanu Baranovsku!

  Skolotāja T.Baranovska vienmēr palīdz skolēniem atrast interesantas idejas un realizēt tās, gūstot izcilus rezultātus.

  Vēlam veiksmi šī konkursa nākamajā posmā Rīgā, kur pulcēsies jaunie vides pētnieki un eksperimentatori no visas Latvijas!

  Direktora vietniece audzināšanas darbā T.Zeiļa

 • Cik jauki saņemt apsveikumus svētkos! Valentīna dienā skolā aktīvi darbojās Valentīndienas pasts. Ļoti laimīgi bija visi vēstuļu un sirsniņu saņēmēji. Un apsveikumi bija tik skaisti noformēti, izgatavoti ar izdomu un mīlestību. Apsveikumi bija gan 1.-12.klašu skolēniem, gan skolotājiem, bet visvairāk apsveikumu saņēma 9.a klase, tāpēc divi vismīlētākie klases pārstāvji varēja doties romantiskās pusdienās uz kafejnīcu ,,Vita".

  Valentīndienas pastnieces A.Bespalova, I.Bebriša

 • Februāris bija panākumiem bagāts mēnesis mūsu skolas radošajām komandām dažādos pilsētas konkursos. Dramatiskā pulciņa dalībnieces piedalījās skatuves runas konkursā, kurā uzstājās ar vienu dzejas un vienu prozas darba lasījumu un sasniedza augstus rezultātus savā vecuma grupā.

  • Alīna Andrejeva – 4.a kl. – 2.vieta
  • Anastasija Gluhova – 9.a kl. – 2.vieta
  • Anna Graudiņa – 9.b kl. – 2.vieta
  • Kristīna Jevsejeva – 11.a kl. – 2.vieta
  • Ilona Rumjanceva – 12.a kl. – 2.vieta

  Pilsētas skatuves mākslas uzvedumu konkursā mūsu skolas komanda ieguva 3.pakapes diplomu par  uzvedumu ,,Rainis jaunatnei", kas bija veltījums Tautas dzejnieka Raina 150 gadu jubilejai.

  Paldies uzveduma dalībniekiem un dramatiskā pulciņa vadītājai Tamārai Zeiļai!

  • Marinai Gavriļenko – 1.a kl.
  • Elīnai Mukānei – 4.a kl.
  • Jeļenai Skrupskai – 4.a kl.
  • Denisam Ivbulim – 5.a kl.
  • Agatai Pavlovai – 5.a kl.
  • Anastasijai Gavriļenko – 7.a kl.
  • Aleksejam Grigorjevam – 8.a kl.
  • Anastasijai Gluhovai – 9.a kl.
  • Anastasijai Bespalovai – 9.b kl.
  • Ievai Bebrišai – 9.b kl.
  • Annai Graudiņai – 9.b kl.
  • Kristīnai Jevsejevai – 11. a kl.
  • Romanam Panfilovam – 11.a kl.
  • Andrejam Jedigarevam – 11.a kl.
  • Ilonai Rumjancevai – 12.a kl.
  • Evelīnai Petkunei – 12.a kl.

  Pilsētas vokālās mūzikas konkursā ,,Balsis" mūsu skolas duets – Anna Graudiņa un Aļona Didenko – ieguva 2. pakāpes diplomu. Apsveicam meitenes un vadītāju Olgu Čapļu!

  Pilsētas vokālās mūzikas konkursā ,,Balsis" ansamblis 9.-11.kl. izcīnīja 3.pakāpes diplomu un 1.-4.kl. koris ieguva 3. pakāpes diplomu. Apsveicam skolotājus Olgu Čapļu un Tatjanu Pimenovu!

  Lai veicas turpmākajā radošajā darbībā!

 • 19.decembrī vecāku dienas ietvaros Daugavpils Centra vidusskolā notika pirmā «Vecāku klubiņa» nodarbība. Sākumskolas audzēkņu vecākiem bija iespēja tikties ar VPIP un Iekļaujošās izglītības atbalsta centra psiholoģi Lindu Vingri. Nodarbības tēma- «Hiperaktīvie bērni skolā un mājās». Tikšanās noritēja sirsnīgā savstarpējas uzticēšanās gaisotnē. Psiholoģe atbildēja uz vairākiem vecāku jautājumiem, pastāstīja par hiperaktīvo bērnu uzvedību, domāšanas veidu, viņas padomi bija aktuāli un nozīmīgi.
  Sadarbība ar vecākiem ir nozīmīga skolas darba prioritāte. Gūt panākumus bērna audzināšanas procesā var tikai ciešā sadarbībā starp vecākiem, skolu, atbalsta personālu. «Vecāku klubiņa» nodarbības turpināsies, par tām regulāri tiks sniegta informācija .

  Informāciju sagatavoja DCV skolotāja J.Bendorjusa.

 • Šogad Daugavpils svinēs 740 gadu jubileju, tāpēc Daugavpils Centra vidusskolas projektu nedēļas moto bija ,,Daugavpilī mēs lepojamies ar..." . Katra klase varēja izvēlēties vienu vai vairākus objektus , kas saistīti ar pilsētas kultūras dzīvi, sportu, izglītību, ekoloģisko vidi, izcilām personībām u.c. Apkopojot visas projekta darbā aplūkotās tēmas, noskaidrojās, ka vispopulārākā vieta mūsu pilsētā dažādu klašu skolēnu vidū ir Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, skolēni bija izveidojuši prezentācijas, plakātus un bukletus gan par M.Rotko mākslas centra piedāvātajām iespējām (meistarklases, radošās darbnīcas u.c.), gan Marka Rotko personību un daiļradi, bija pētījumi arī par mākslas centra ēkas un Daugavpils cietokšņa arhitektūru un vēsturi. Daudzu klašu skolēni apmeklēja arī Daugavpils Māla mākslas centru, kur tikās ar keramiķiem J.Saikovski, M.Saikovski, L.Zeiļu u.c., apmeklēja viņu meistarklases, kurās veidoja dažādas māla figūras un priekšmetus – krūzītes, sirsniņas, ziedus, zvaniņus. Skolēni apmeklēja arī Daugavpils Novadpētniecības un vēstures muzeju, bija interesanti pētījumi par muzeja krājumos esošajām mākslinieciskajām un vēsturiskajām atklātnēm. Izradās, no šīm atklātnēm var uzzināt pat par tādiem faktiem kā lielie plūdi Daugavpilī 1922.gadā, kā arī to, kā izskatījās mūsu pilsētas ielas, ēkas un sabiedrisko pasākumu norises vietas pirms daudziem gadu desmitiem. Pilsētas ielu vēsturi un nesen uzbūvētās ielas pētīja 7.a klase. Kā izrādās, pilsētā ir daudz ielu, kuru nosaukums saistās ar ūdeņiem (Daugavas iela, Avotu iela u.c.), dzelzceļu (Stacijas iela, Pasažieru iela), izcilām personībām (Mihoelsa iela, Pumpura iela), vielām(Smilšu iela), vaļasprieku (Sporta iela), profesijām un amatiem (Oficieru iela, Jātnieku iela),  kā arī lauku dzīvi un dabu (Vizbuļu iela, Liepziedu iela, Medņu iela, Irbju iela). Šķiet, mūsu pilsētā vēl nav Orhideju ielas, taču varbūt, pateicoties skolēniem, kuri pētīja savvaļas orhidejas Stropu mežā, būs arī šāda iela...  Ļoti populāra vieta mūsu pilsētā ir Latgales zoodārzs, skolēni, prezentējot savu pieredzi tajā, bija saģērbušies zoodārza iemītnieku maskās un atraduši katram dzīvniekam atbilstošu dzejoli. Interesants projekta darbs bija 5.b klases skolēniem, kuri pētīja Daugavpils ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbību un vēsturi. Izrādās, šogad šai organizācijai aprit 150 gadu! Skolēni bija izveidojuši izteiksmīgus uzskates materiālus un izveidojuši filmu par šo dienestu. Tā kā Centra vidusskolas skolēni un absolventi var lepoties ar augstiem sasniegumiem sportā, daudzi pētīja Daugavpils Olimpiskā centra un Ledus halles piedāvājumu, kā arī apzināja izcilākos Daugavpils sportistus, māksliniekus, sava aroda meistarus. Bija interesanti iepazīties ar 9.b klases projektu par Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju mācību korpusa laboratorijām (Parazitoloģijas, Biotehnoloģijas, Histoloģijas, Akvakultūras u.c.), kurās skolēni pētīja dzīvos organismus, zivis u.c. Zinātne sākas ar grāmatu lasīšanu bērnībā un jaunības gados, tāpēc vairāku klašu skolēni apmeklēja bibliotēkas (Latgales Centrālo bibliotēku, pilsētas bērnu bibliotēkas), bet sākumskolas skolēni iepazinās ar skolas bibliotēku. Bija aizraujoši uzzināt arī par skolēnu ģimenes bibliotēkām, vienā no tām ir vairāk nekā 7000 grāmatu. Noskaidrojās, ka 5.a klases skolēniem pagaidām visvairāk interesē pasakas (mīļākais autors H.K.Andersens), piedzīvojumu literatūra, detektīvi un zinātniskā fantastika, taču jācer, ka nākotnē šo skolēnu vidū būs izcili rakstnieki, zinātnieki un izgudrotāji.

  Paldies projekta darba grupām, jo īpaši to vadītajiem un konsultantiem par ieguldīto darbu un aizraujošo informāciju! Veiksmi un panākumus jaunu projektu izstrādē!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete.

 • Skolas parlamenta dalībnieki organizēja teatralizētu deju stundu pirmo klašu skolēniem, kurā mācīja skolēniem jaunas dejas, gāja rotaļās un spēlēja dažādas spēles. Notika arī muzikālais konkurss. Pasākumu vadīja 7.a klases skolnieces Anastasija Gavrilenko, Fabiana Pollutri, Regīna Vingre, tā viņām bija pirmā pieredze, kā strādāt ar publiku, atrast kontaktu ar mazajiem, prast iemācīt jaunas rotaļas, darboties komandā. Pasākums ļoti patika gan pašiem mazākajiem dalībniekiem – pirmklasniekiem, gan viņu klašu audzinātajiem un pasākuma vadītājiem.

 •  9.februārī Daugavpils Centra vidusskolā jau 2.gadu notika ,,Absolventu forums" – vidusskolas audzēkņu tikšanās ar mūsu skolas absolventiem. Foruma īpašais viesis šogad bija Daugavpils Universitātes rektors, profesors Arvīds Barševskis. Viņš rosināja skolēnus uz atklātu diskusiju par nākotnes profesijas izvēli. Rektors pastāstīja par studiju iespējām Daugavpils Universitātē, par novitātēm darba tirgū un augstskolas studiju programmās, jo Latvijā veidojas jaunas ražošanas un industrijas nozares, kurās jau ir vai drīzumā būs nepieciešami profesionāli sagatavoti speciālisti.

  Daugavpilij šogad tiks svinēta 740 gadu jubileja , tāpēc uz ,,Absolventu forumu" tika aicināti skolas absolventi, kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā ar savu uzņēmējdarbību, sabiedriskajām aktivitātēm un projektiem. Skolēnus uzrunāja Daugavpils Universitātes marketinga direktors, arī Daugavpils lidostas valdes loceklis Jānis Kudiņš, būvuzņēmējs Aleksejs Ivanovs, Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektors un uzņēmējs Vadims Šeršņovs un Latvijas Sarkanā Krusta pārstāve Sanita Suveizda.

  Mūsu skolēni šajā forumā ieguva vērtīgu informāciju par izglītības un karjeras iespējām Daugavpilī un Latvijā. Tika uzsvērts, ka arī Latvija ir iespēju zeme, tikai jābūt aktīviem, radošiem un mērķtiecīgiem.

  Informāciju sagatavoja Jevgenija Bendorjusa un Dace Aizpuriete

 •  Katru gadu februāra pirmajā sestdienā Daugavpils Centra vidusskolā notiek absolventu vakars, kurā tiek gaidīti visi Centra vidusskolas (agrāk – Centra ģimnāzijas), kā arī Daugavpils 4.vidusskolas, Eksperimentālās vidusskolas un Daugavpils 5.pamatskolas absolventi. Šogad īpaši kuplā skaitā bija pulcējušies Daugavpils 4.vidusskolas un Centra ģimnāzijas absolventi, lai kavētos atmiņās par skolas gadiem un satiktu savus mīļos skolotājus. Bija daudz ziedu, sirsnīgu pateicības vārdu skolai un pedagogiem, atkalredzēšanās prieks un aizkustinājuma asaras. Īpaši tikšanās mirkļi bija Daugavpils 4.vidusskolas 1970. gada izlaiduma klasei, viņi absolvēja vidusskolu pirms 45 gadiem... Šīs klases prezentācijā ,,Ceļi no skolas sliekšņa" atklājās katra absolventa dzīves ceļš, sākot no studijām augstskolā, pirmajām darba gaitām un beidzot ar šībrīža notikumiem. No 39 klasesbiedriem bija ieradušies 12 . Bija liels prieks uz skatuves redzēt vairākus mūsu skolas absolventus, kuri iepriecināja klātesošos pedagogus un bijušos skolasbiedrus ar skanīgām dziesmām, virtuozu akordeona spēli un temperamentīgām dejām. Liels paldies arī skolas radošo kolektīvu pārstāvjiem (dejotājiem, solistiem) par sniegtajiem priekšnesumiem.

  Dažādi – tuvāki un ļoti tāli – ir mūsu skolas absolventu ceļi, pa kuriem viņi ierodas uz tikšanos pie mums –no Lielbritānijas, Krievijas, no dažādiem Latvijas reģioniem un Rīgas, taču visi atzina, ka mājupceļš uz dzimto skolu pie saviem jaunības un bērnības draugiem ir gaišu cerību pilns.

  Paldies, ka atnācāt, atbraucāt, paldies par prieku un sirsnīgajiem tikšanās brīžiem!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Pēc skolas pašpārvaldes ierosinājuma pagājušajā nedēļā mūsu skolas skolēni starpbrīžos un pēc stundām varēja mēroties spēkiem dažādās  galda spēlēs – novusā, galda tenisā, šahā, bet mazāko klašu skolēni labprāt nodarbojās ar puzles un lego salikšanu. Kā atzina vairāki aptaujātie skolēni, viņiem bija interesanti ne tikai sacensties vienam ar otru, bet arī vērot, kā spēlē citi, mācīties spēles tehniku, just līdzi draugiem un klasesbiedriem. Savukārt gaiteņos dežurējošie skolotāji apgalvoja, ka galda spēlēs nodarbinātie skolēni ievēroja sportiskos principus, bija pieklājīgi un ieinteresēti procesā. Var uzskatīt, ka šīs sportiskās aktivitātes radīja patīkamu gaisotni skolā un labvēlīgi noskaņoja skolēnus mācību procesam.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Jau šo sestdien, 1.martā, sāksies reģistrācija uz jauniešu nodarbinātības programmu

  Uzmanību!

  Sestdien, 1.martā, plkst.12:00 Daugavpils pilsētā startēs pieteikšanās uz jauniešu nodarbinātības programmu jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem.  Reģistrācija uz darbu 2014.gada vasaras periodā notiks elektroniski Jaunatnes departamenta mājas lapā (www.jaunatne.daugavpils.lv).

  Pēc ienākšanas Jaunatnes departamenta mājas lapā (www.jaunatne.daugavpils.lv) Jums jāizvēlas sadaļa Departaments → Nodarbinātība. Labajā pusē atrodas veidlapa, kuru Jums jāaizpilda LATVIEŠU VALODĀ. Pirms nosūtīt pieteikumu reģistrācijai pārbaudiet visus mīkstinājumus un garumzīmes – tiem jābūt identiskiem ar pasē norādītiem.

  Veidlapā jāizvēlas vēlamo darba periodu:

  • 1.periods 02.06 – 13.06;
  • 2.periods 16.06 – 27.06;
  • 3.periods 30.06 – 11.07;
  • 4.periods 14.07 – 25.07;
  • 5.periods 28.07 – 08.08;
  • 6.periods 11.08 – 22.08;

  Atzīmējiet to periodu, kurā Jūs gribētu strādāt, gadījumā, ja Jums ir vienalga, tad atzīmējiet – izvēlēties visus periodus, kā arī noteikti jāatzīmē nevēlamais periods, ja tāds eksistē.  Visa informācija tiks ņemta vērā.

  Pēc anketas aizpildīšanas pārliecinieties, ka visa norādīta informācija ir patiesa un atzīmējiet, ka mēs varēsim izmantot Jūsu personas datus nodarbinātības programmā.

  Pēc Jūsu pieteikuma aizsūtīšanas uz ekrāna parādīsies kods, kuru būs jāiegaumē. 24 stundu laikā uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta apstiprinājuma vēstule, kuru saglabājiet un kur būs norādīta jūsu informācija. Ja notiks kādas tehniskas problēmas, tad šī vēstule būs Jūsu apstiprinājuma dokuments.

  Ja Jūs vēlaties pārbaudīt, vai iekļuvāt sistēmā, zem veidlapas iesniegšanas ir opcija "Pārbaudīt iesniegumu".

  Tiem jauniešiem, kam nebūs iespējas reģistrēties elektroniski, 8. martā no plkst. 11:00 līdz plkst. 14:00, kā arī no 10.marta līdz 14. martam Jaunatnes departamenta darba laikā būs piedāvāta iespēja reģistrēties klātienē, kas notiks Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta telpās (Saules iela 5a).

 • Vakar, 24.februārī, mūsu skolas 3.-9.klašu skolēnu komanda piedalījās  Daugavpils pilsētas skolēnu peldēšanas sacensībās, kurās starp pilsētas skolu  komandām ieguva godpilno otro vietu. Skolas godu šajās sacensībās aizstāvēja  Georgijs Obodnikovs un Aleksandrs Rozenbergs (3.b kl.), Žanis Lazdovskis un Božena Glušakova (4.a kl.), Dmitrijs Markovs (4.b kl.), Diana Petunova un Maksims Tugaļevs (5.a kl.) Daniela Čekalova (6.a kl.), Anastasija Kočmarjova, Nataja Piļdika, Maksims Abrazevičs (8.b kl.), Ernests Loktevs (9.a kl.).

  Individuālajās sacensībās savā vecuma grupā mūsu skolēni sasniedza visaugstākos rezultātus.

  Apsveicam Daugavpils Centra vidusskolas komandu ar iegūto 2.vietu Daugavpils pilsētas skolēnu peldēšanas sacensībās!

  Apsveicam individuālo peldēšanas sacensību uzvarētājus savā vecuma grupā!

  • Žanis Lazdovskis (4.a kl.) –1.vieta
  • Božena Glušakova (4.a kl.) – 1.vieta
  • Diana Petunova (5.a kl.) – 1.vieta
  • Daniela Čekalova (6.a kl.) – 1.vieta
  • Maksims Tugaļevs (5.a kl.) – 3.vieta
  • Anastasija Kočmarjova (8.b kl.) – 3.vieta

  Paldies sporta skolotājiem Nataļjai Novikovai un Sergejam Forsjukam par skolēnu sagatavošanu sacensībām!

 • Tuvojas starptautiskā izglītības izstādē „Skola 2014", kas šogad atzīmē 20 gadu jubileju. Izstādes laikā Latvijas jaunieši no 28. februāra līdz 2. martam Ķīpsalā varēs iegūt plašu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs, saņemt mācībspēku un studentu konsultācijas.

  Informācijas būs daudz. Kā neapjukt, izsvērt visas iespējas un pieņemt labāko lēmumu par savu nākamo izglītības iestādi?
  VIAA ir izveidojusi infografiku „Kā izvēlēties piemērotāko skolu?", kas noderēs, pētot izglītības iespējas!

  kaizveletiespiemerotakoskolu

  Informāciju sagatavoja Rita Vasiļonoka

 • Vidusskolēnu ekskursija uz Rīgu un tikšanās ar Saeimas deputātiem un Izraēlas misijas vadītājas vietnieci.

  Turpinot sadarbību ar mūsu skolas absolventiem, Ēnu dienas ietvaros, 2014. gada 10. februārī notika ekskursija uz LR Saeimu un Rīgas Ebreju kopienas muzeju. Ekskursijā piedalījās Daugavpils Centra vidusskolas 12.a, 12.b un 11.a klases skolēni kopā ar klases audzinātājām S. Skrupsku, T. Baranovsku un N. Kožanovu.

  Saeimas deputāte Marjana Ivanova-Jevsejeva palīdzēja organizēt ekskursiju un piedalījās tajā kopā ar mūsu skolas skolēniem un skolotājiem. Apmeklējuma laikā Saeimas namā tika apskatīta zāle, kurā izvietotas Saeimai pasniegtās dāvanas, Sarkanā zāle, Dzeltenā zāle, Balsošanas zāle un Sēžu zāle, kurā uz parlamenta sēdēm sanāk deputāti.

  Pēc tam notika tikšanās Saeimas frakciju ēkā ar Saeimas deputātiem Marjanu Ivanovu- Jevsejevu un Borisu Cileviču. Tajā notika saruna par Latvijas politikas aktivitātēm un karjeras iespējām jauniešiem. Skolēniem pastāstīja par Jauniešu garantiju programmu, kuras ietvaros tiks pieņemti pasākumi, kas paaugstinās jauno cilvēku nodarbinātību. It īpaši skolēnus interesēja, kādas profesijas būs nepieciešamas tuvākajā nākotnē. Deputāti aicināja skolēnus palikt dzimtenē un realizēt sevi gan darbā, gan politikā.

  Vēlāk skolēnu apmeklēja Rīgas Ebreju kopienas namu un muzeju, kur viņi uzzināja par biedrības aktivitāti, par iesaistīšanos Eiropas projektos. Ksenijas Kobjakova, speciāliste tūrisma un starptautisko attiecību jomā prezentēja Izraēlu un pastāstīja par iespēju organizēt savu biznesu jauniešiem ( start-up projektiem).

  Skolēni un skolotāji ir pateicīgi DCV absolventiem, skolas administrācijas un karjeras speciālistei R. Vasilonokai par ekskursijas organizēšanu.

  T. Baranovska, S.Skrupksa, N. Kažanova un 12.a, 12.b, 11.a klases skolēni.

 • Trešdien, 12. februārī, piecām 8. klases skolniecēm bija iespēja kļūt par 12. vidusskolas ciemiņiem. 12. vidusskolā tika rīkotas Valentīndienas darbnīcas. Mums bija iespēja izveidot sirsniņu-piespraudīti, pastrādāt literārajā darbnīcā un papildināt vārdus Jāņa Raiņa dzejolī „Es tevi mīlu". Sanāca jauki!

  Nākamajā darbnīcā vajadzēja salikt puzli un atminēt, kas tas ir par skaņdarbu (mums bija Pētera Čaikovska skaņdarbs „Gulbju ezers"), tad salikt vienu dziesmas pantiņu un to nodziedāt.

  Visvairāk mums patika rumāņu valodas darbnīcā. 12.vidusskola darbojās ES projektā, un pagājušajā gadā pie viņiem ciemojās rumāņi. Tur mēs iemācījāmies pāris vārdus rumāņu valodā. Vai jūs zināt, kā rumāņu valodā būs:  „Es tevi mīlu?" Tagad mēs zinām: „Te iubes!"

  Beigās visiem bija iespēja noskatīties muzikālu izrādi – „Latviešu rakstnieku mīlas pāri" un nodziedāt kopīgu dziesmu.

  Paldies par jauko iespēju atpūsties un pastrādāt radoši.

  8.a klases skolnieces A.Gluhova,  A.Volkova

 • 12. februārī BJC «Jaunība» Daugavpils Poļu ģimnāzijā organizēja pilsētas vecāko klašu skolēniem jauku svētku pasākumu «Es un Tu», kas bija veltīts Valentīna dienai.  12 jaunieši no dažādām skolām iesaistījās atraktīvajā spēlē- dejoja, minēja mīklas, spēlēja volejbolu ar gaisa baloniem, atbildēja uz jautriem jautājumiem.  Skaistus priekšnesumus visiem pasākuma dalībniekiem sagatavoja BJC «Jaunība» un Poļu ģimnāzijas dejotāji un dziedātāji. Konkursa dalībniekus atbalstīja skolas draugi ar skaļiem aplausiem. Jaunieši, kas piedalījās pasākumā , saņēma dāvanā mīkstas rotaļlietas, bet pārim, kas uzvarēja , svinīgi tika pasniegta dāvanu karte romantiskam vakaram kafejnīcā. Pasākumā «Es un Tu» mūsu skolu pārstāvēja 10.a klases skolniece Olga Timofejeva, kuru atbalstīt ieradās arī viņas klasesbiedri un klases audzinātāja.

  Paldies 10. a klasei par aktīvu līdzdalību ārpusskolas pasākumos.

  Informāciju sagatavoja 10.a klases audzinātāja J. Bendorjusa.

 • Šī mācību nedēļa Centra vidusskolā tika veltīta veselības un drošības jautājumiem, lai skolēni nostiprinātu esošās un apgūtu jaunas zināšanas par ceļu satiksmes drošības noteikumiem, veselīgu uzturu, diētām, sportisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā. Skolēni tikās ar attiecīgo jomu speciālistiem, veidoja dažādus uzskates materiālus (plakātus, zīmējumus, prezentācijas), kuros tika attēlota uztura piramīda, ceļu satiksmes noteikumi u.c. Tika runāts arī par pirmās palīdzības sniegšanu ekstremālās situācijās (ugunsgrēks, dabas stihijas, pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana un palīdzības sniegšana cietušajam). Latviešiem ir tāds sakāmvārds: ,,Sargā sevi pats, tad arī dievs tevi sargās!" Lai izvairītos no negadījumiem un saglabātu labu veselību, reizēm nepietiek tikai ar labo gribu, tam ir vajadzīgas ļoti konkrētas un precīzas zināšanas. Aptaujājot projektā iesaistītos skolēnus, noskaidrojās, ka viņi ieguvuši ļoti vērtīgu pieredzi.

  6.b klases skolniece Amālija Petrova pastāstīja: ,,Uzzināju, kā vajag rīkoties ar cietušo pirms ātrās palīdzības izsaukšanas, kā viņu pareizi noguldīt. Mums ļoti patika vidusskolēnu  grupa, kas mums demonstrēja un izskaidroja, kā rīkoties ugunsgrēka, ievainojuma, elektroierīču degšanas u.c. gadījumos." Jāpiebilst, ka minēto vidusskolēnu grupu vada veselības mācības un bioloģijas skolotāja Monika Skutele, kuras audzēkņi jau vairākus gadus ar panākumiem piedalās Latvijas Sarkanā Krusta rīkotajās pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas sacensībās. Viņas vadībā skolā darbojas pulciņš ,,Veselību veicinošā skola", un vairāki šī pulciņa bijušie dalībnieki turpmāko dzīvi saistījuši ar medicīnu un veiksmīgi studē Rīgas Stradiņa universitātē.

  Savukārt 9.a klases skolēni atzina, ka ieguvuši vērtīgas zināšanas par veselīgu uzturu un sportiskajām aktivitātēm. Ņikita Petrovs labprāt dalījās pārdomās par projektu nedēļā gūtajiem iespaidiem: ,,Uzzināju daudz vairāk par uztura piramīdas produktiem, kā tos pareizi sagatavot un lietot. Es izbrīnījos, ka, izslēdzot no uztura cukuru, miltu izstrādājumus un dzerot daudz ūdens, var ievērojami samazināt ķermeņa svaru. Noskaidroju, ar kādiem sporta veidiem vajag nodarboties, lai nostiprinātu imunitāti, bet ko nevajag darīt, lai nenodarītu pāri savam organismam." 9.a klases skolniece Nikola Sahane apstiprināja klasesbiedra teikto, piebilstot, ka ieguvusi vērtīgas zināšanas par diētām, ēšanas paradumu maiņu. ,,Man bija grūti noticēt, ka strauji samazinot pārtikas produktu daudzumu uzturā, var nodarīt lielu kaitējumu organismam. Daudzi tā dara, cerot samazināt ķermeņa svaru, bet pēc tam brīnās, ka tas nevis zūd, bet vēl vairāk palielinās."

  Projektu nedēļu noslēgs sportam un fiziskajām aktivitātēm veltīta diena, kuras moto: ,,Veselā miesā vesels gars". Daudzi skolēni un pedagogi ar lielu interesi seko līdzi mūsu olimpiešu startiem Sočos, un Latvijas sportistu panākumi iedvesmo arī mūs darīt vairāk savas veselības labā.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • 20.02.2014. vecāku diena plkst. 15.00-18.00

 • Šī gada 1. februārī Centra vidusskolā notika ikgadējā absolventu tikšanās ar skolotājiem, klasesbiedriem un skolasbiedriem, uz kuru kuplā skaitā bija ieradušies ne tikai pēdējo gadu skolas absolventi, bet arī tie, kas skolu beiguši pirms 35 un pat 40 gadiem. Viņi bija aizkustināti par silto uzņemšanu, patīkami pārsteigti par skolas mūsdienīgo un labiekārtoto vidi. Atzinīgus vārdus absolventi veltīja skolā izvietotajai ,,absolventu alejai", kurā redzami visu gadu un visu klašu absolventu vārdi, kā arī skolas muzejam, kuru iekārtojusi un vada skolotāja Jevgenija Bendorjusa. Pirms svinīgā koncerta vidusskolā notika bijušo skolēnu tikšanās ar skolas pašpārvaldes pārstāvjiem un vecāko klašu skolēniem. Kā pastāstīja šī pasākuma vadītāja J.Bendorjusa, Senajā Romā forums bija vieta, kurā norisinājās svarīgi sabiedriskās dzīves notikumi, tāpēc arī mūsu esošo un bijušo skolēnu tikšanās reizei tika dots tāds nosaukums. Forums ,,Veiksmes atslēga" tika organizēts ar mērķi piedāvāt vidusskolēniem iespēju sazināties ar tiem mūsu skolas absolventiem, kuri pēc veiksmīgām studijām dažādās augstākajās mācību iestādēs (Banku augstskolā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Stokholmas Ekonomikas un vadības augstskolā, Daugavpils Universitātē) guvuši vērtīgu pieredzi un veiksmīgi uzsākuši darba gaitas. Kā atzina visi forumā uzaicinātie viesi, ļoti svarīgi ir būt radošiem, aktīviem un pašaizliedzīgiem jau skolas gados, jo skolā gūtā pieredze un zināšanas ir kā atspēriena punkts un atbalsts studiju laikā, skolā gūtā pieredze palīdz iesaistīties dažādos starptautiskos projektos un realizēt savas ambīcijas un mērķus turpmākajā dzīvē.

  To apliecina arī skolas absolventa, Daugavpils Universitātes Marketinga nodaļas vadītāja un Ekonomikas fakultātes doktoranta Jāņa Kudiņa teiktais: ,,Mēs lepojamies, ka esam šīs skolas absolventi. Mēs pateicamies saviem skolotājiem un visiem skolas darbiniekiem par to, ka bijām šeit laimīgi un varējām iegūt labas zināšanas un iespējas sevi radoši apliecināt. Visu absolventu vārdā mēs sakām ,,paldies" skolai."

  Atzinīgus vārdus izteica arī 2004. izlaiduma gada absolventi: ,,Paldies skolai par ceļamaizi, par atvērto apvāršņu un iespēju apjausmu, par pirmajiem soļiem dzīves ceļojumā." Apsveicami, ka mūsu absolventi atzina, ka savu turpmāko dzīvi un labas karjeras iespējas redz šeit, Latvijā, tikai jābūt aktīviem, mērķtiecīgiem un nav jābaidās no neveiksmēm, reizēm vajag iziet ārpus ierastās komforta zonas, pamēģināt kaut ko nebijušu. Cilvēkam ir dota iespēja realizēt vai nu savus, vai citu cilvēku mērķus, un veiksmes atslēga ir to rokās, kuri izvēlas iet savu dzīves ceļu. Bieži jaunieši, izvēloties profesiju vai sākot darba gaitas, redz tikai tuvāko mērķi, bet galvenie mērķi ir ilglaicīgi , un ļoti svarīgi, lai tev patīk tas, ko tu dari.

  Pēc tikšanās ar absolventiem pārdomās dalījās arī vairāki skolēni un pedagogi.  10.a klases skolnieces Olga Timofejeva un Viktorija Proščenko atzina, ka tikšanās ar absolventiem bija ļoti pamācoša, jo tajā tika runāts par dzīves vērtībām, izglītības nozīmi, prasmi jau skolas laikā rakstīt zinātniska satura darbus. Pēc tikšanās meitenēm radies daudz lielāks priekšstats par tām augstākajām mācību iestādēm, kuras absolvējuši mūsu skolēni.

  Skolotāja Tatjana Šestakova ir gandarīta par tikšanos ar absolventiem, īpaši ar savu audzināmo klasi, kas beidza skolu jau pirms 10 gadiem, un visu Daugavpils Centra vidusskolas pedagogu vārdā viņa novēl: ,,Prieks, ka ieguldītais pedagoģiskais darbs nav bijis veltīgs, ka viņi ir veiksmīgi atraduši savu vietu dzīvē. Mūsu skolēni šodien sagādāja patiešām īstu svētku sajūtu, un es par viņiem negribu teikt ,,bijušie". Gribu novēlēt saviem skolēniem nekad neapstāties pie sasniegtā, tiekties uz jauniem mērķiem, priecāties par esošo un ar cerību raudzīties nākotnē!"

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • 21.februāris mūsu pilsētā iezīmējās ka dabaszinību diena sākumskolai, jo arī Daugavpils Centra vidusskolā notika praktisks seminārs dabaszinībās. Tas bija otrs seminārs šajā ciklā un tika veidots saskaņā ar skolotāju izteiktajām vēlmēm. Akcentējām pētnieciskās darbības nozīmi skolēnu dabaszinātniskās izpratības veidošanā un darbojāmies prakstiski dažādu vielu izpētē. Atcerējāmies darba noteikumus ar mikroskopu, drošības tehnikas ievērošanas nozīmi, mēģinājām veidot jauno jēdzienu ieviešanas sistēmas elementus, mācījāmies noteikt dažas vielas kā arī raksturot dažādu vielu šķīdību.

  Semināra dalībnieki strādāja ar interesi un aizrautību, iejūtoties skolēnu lomā. Nobeigumā dalībnieki uzdeva jautājumus vadītājām Gaļinai Uzlovai – DCV skolotājai uin Rutai Puidai – metodiķei,  izteica savas vēlmes par turpmāko darbības tematiku un savus iespaidus par šī semināra norisi.

  Paldies semināra dalībniecēm par pozitīvajām un sirsnīgajām atsauksmēm! Ceram, ka nākošajos semināros arī citas skolas atradīs iespēju darboties kopā ar mums.

  Informāciju sagatavoja

  VPIP izglītības metodiķe Ruta Puida

 • Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija Ēnu dienu organizē jau trīspadsmito gadu.

  Ēnu dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum, kā arī demonstrētu saistību starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus nopietni pievērsties mācībām.

  Arī mūsu vidusskolēni aktīvi piedalījās Ēnu dienā. Trešdien, 13.februārī, vidusskolēni devās ēnot uz dažādiem uzņēmumiem. Tie bija Daugavpils pilsētas dome, SIA Gorod.lv, Swedbanka AS, LR Saima, Latvijas Banka, „LIAA", Latvijas Universitāte un  Pašnodarbinātu personu vizuālās plastikas mākslinieku. Nākamajā diena „Ēnas" dalījās savos iespaidos. Interesanti, ka viedokļi bija dažādi. Šī diena dažiem palīdzēja izvēlēties nākamo profesiju. Kā saka viena no „Ēnām": „Es tagad esmu pārliecināta, ka gribu studēt „Bankas Augstskolā" un turpmāk strādāt bankā". Pavisam otrādi uzskata Ēnas, kuras apmeklēja SIA Gorod.lv, viņām pati diena patika, taču kļūt par žurnālistēm meitenes vairs negrib.

  Tās bija visiem pazīstamas profesijas: ekonomists, banku speciālists, žurnālists, politiķis. Taču Ēnu dienas dod iespēju iepazīties arī ar uzņēmumiem, par kuriem mēs neko nezinām. Tā viena no Ēnām apmeklēja Rīgā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. LIAA mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, veicinot ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un palielinot Latvijas konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos. Ēna dālijas savas iespaidos: „Iespēja apmeklēt LIAA parādīja man perspektīvas nākotnei, man tagad ir jauni paziņas, kuri var palīdzēt atrast jaunu informāciju investīciju jomā un projektu rakstīšanā".

  Ēnu diena mūsu skolās audzēkņi devās  ekskursijās uz dažādiem Daugavpils uzņēmumiem: Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļa, Valsts zemes dienests, Kosmetoloģijas centrs VIP Style, SIA „Autoskola Viktorija". Skolēni iepazinās ar uzņēmumu struktūru un darba iespējām. Uzzināja par to, ka Valsts zemes dienestā ir ļoti pieprasīta profesija „mērnieks". Mērnieka izglītību Latvijā var iegūt divās augstskolās – Rīgas Tehniskajā Universitātē (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības Universitātē (LLU). RTU mērniekus sagatavo Būvniecības fakultātes Ģeomātikas katedrā, savukārt LLU ir pat vairākas studiju programmas – gan inženierzinātņu 4-gadīgā bakalaura, gan 5-gadīgā profesionālā bakalaura studiju programmas zemes ierīcībā, gan arī 3-gadīgā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (absolvents iegūst mērnieka kvalifikāciju).

  Domāju, ka gan Ēnu dienas, gan ekskursijas uz uzņēmumiem ir interesantas un vajadzīgas. Mēs varam uzzināt daudz ko jaunu. Tā, apmeklējot Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļu, skolēni izzināja, ka, lai strādātu tur, ir nepieciešama juridiskā izglītība. Tāpēc gribu teikt, esiet aktīvi, apmeklējiet uzņēmumus, piedalīties nākošgad Ēnu dienās, brauciet 28.02.13. – 03.03.13.  uz Rīgu, kur notiks izstāde „Skola 2013". Tas parādīs jums iespējas turpmākās profesijas izvēlē.

  Rita Vasiļonoka

 • Apsveicam 12.a klases skolnieci Lauru Bernāni ar iegūto 2. vietu 39. latviešu valodas un literatūras olimpiādē 2.posmā!

 • Daugavpils Centra vidusskola izvirza konkursam ,,Jauniešu aktuālais kino" sekojošos darbus:

  10.a klases filma ,,Brīvais laiks. Mūsu versijas"

  Brīvo laiku var pavadīt aktīvi, radoši, veselīgi, bet var pavadīt arī tā, ka tas nodara kaitējumu gan sev, gan apkārtējai videi un sabiedrībai. Kā savu brīvo laiku izvēlēsies pavadīt tu?

  6.a klases skolnieces Violetas Krajevas filma ,,Manas mammas daiļrade"

  Filma stāsta par Violetas mammas dzeju, pasakām un meitenes cieņu, apbrīnu un lepnumu par savu mammu.

  11.b klases filma par sevi kā draudzīgāko klasi Latvijā.

  Filma tapa pēc konkursa ,,Meklējam draudzīgāko klasi Latvijā". Tajā izpaužas klases mīlestība uz deju un vēlme būt kopā visnetradicionālākajos un ļoti kreatīvos veidos. Filmas galvenais varonis Pāvels Orlovs kopā ar klasesbiedriem pavada laiku aktīvi un aicina mūs dzīvot tikpat radoši.

   

  Apsveicam skolas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 11. – 12. klasei uzvarētājus:

  • Laura Bernāne 12.a
  • Valērija Rogozina 12.b
  • Sabīne Saharova 12.b
  • Ilarija Kalamašņikova 12.b

  Lai veicas olimpiādes 2.posmā pilsētā!

   

  Apsveicam Centra vidusskolas meiteņu komandu (dzimšanas gads 1999./2000.) un sporta skolotāju Sergeju Forsjuku ar izcīnīto 2. vietu Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēsvolejbolā meitenēm!

  • Petrova Ieva 7.b
  • Piļdika Nataļja 7.b
  • Larionova Alīna 7.b
  • Količeva Angelina 8.a
  • Vorobjova Anastasija 5.a
  • Petrova Amalija 5.b
  • Filipenko Karina 5.b

   

  Apsveicam 10.a klases skolniekus Andreju Papsujevičuar iegūto 3.vietu un Vadimu Sadovski ar iegūto atzinību pilsētas angļu valodas olimpiādē 10. klases skolēniem!

 • 21 февраля состоялась лекция о здоровом питании с участием wellness-тренера Ольгой Шириняне.

  Телефон: (+371) 26799185, e-mail: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 • Nozīmīga mūsu skolas tradīcija ir Žetonu vakars, kurš gadu gaitā kļuvis par vienu no sirsnīgākajiem un skaistākajiem pasākumiem. Klase var parādīt savus talantus un prasmes, izteikt pateicības vārdus saviem vecākiem, skolotājiem un klasesbiedriem, kā arī saņemt laba vēlējumus no klātesošajiem pedagogiem, skolasbiedriem un vecākiem. Arī šogad 8.februāra vakarā 12.a klase ar savu klases audzinātāju Jevgeniju Bendorjusu rīkoja šo jauko pasākumu, kurā iepriecināja klātesošos ar skaistām dziesmām, dejoja valsi un mūsdienīgu deju,  prezentēja savu klasi, atklājot būtiskākos un iepriecinošākos mirkļus  par trim kopā pavadītajiem vidusskolas gadiem.

  Skaistus un uzmundrinošus vārdus klasei teica skolas direktore Nadežda Hetmane, skolotāji, vecāki un skolasbiedri. Vairāku klašu pārstāvji bija sagatavojuši priekšnesumus. Paši 12.a klases skolēni atzina, ka izjūt prieku, lepnumu un gandarījumu par to, ka mācās visjaukākajā un draudzīgākajā vidusskolā un būs grūti jau pēc dažiem mēnešiem šķirties no tās, jo te iegūti draugi un piedzīvoti brīnišķīgi mirkļi. Īpašu pateicību viņi izteica savai klases audzinātājai – par rūpēm, par atbildību un mīlestību.

  ,,Mēs protam priecāties par to, ka ir zilas debesis, līst lietus vai spīd saule, ka ir maize uz galda un jumts virs galvas. Priecājamies par katru mazo mirkli, ko sniedz mums pasaule. Priecājamies par katru ziedu un sakām labus vārdus visiem, kam vien varam tos pateikt."

  Novēlēsim mūsu 12.a klasei pacietību, gudrību un radošu iedvesmu pirms nozīmīgajiem valsts pārbaudes darbiem un atbalstīsim viņus mērķu īstenošanā!

  Dace Aizpuriete

 • Daugavpils pilsētas domes nodarbinātības programma dod iespēju saņemt atalgotu darbu vasaras laikā visiem pilsētas skolēniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, arodskolas nestrādājošiem studentiem līdz 19 gadiem (ieskaitot) un pusaudžiem no 13 līdz 19 gadiem, kas dotajā laikā nemācas un nestrādā, un kam ir deklarēta dzīvesvieta Daugavpilī.

  Strādāt gribētāji tiks dalīti divās vecuma grupās:

  • - no 13 līdz 14 gadiem (325 jaunieši), kas strādās 4 stundas dienā un būs nodarbināti pilsētas skolās;
  • - no 15 līdz 19 gadiem (700 jaunieši), kuri būs nodarbināti 8 pašvaldības uzņēmumos un strādās 7-8 stundas dienā.

  Par 10 darba dienām darbs tiks apmaksāts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1096 (ar grozījumiem 09.10.2012. MK noteikumi Nr. 686) Rīga 2010.gada 30.novembrī (prot Nr. 69 §71), kas nosaka minimālo darba stundu apmaksu pusaudžiem (13-19 gadi) LVL 1,375 apmērā stundā pirms nodokļa iemaksas.

  Iespēja strādāt vasaras laikā tiks piedāvāta tikai vienu reizi:

  • I 03.06-14.06;
  • II 17.06-28.06;
  • III 01.07-14.07;
  • IV 15.07-26.06;
  • V 29.07-09.08;
  • VI 12.08-23.08.

  Pusaudžiem no 13 līdz 14 gadiem reģistrācija sāksies no 2013. gada 2. aprīļa. Skolas sociālie pedagogi pieņems iesniegumus no vecākiem līdz 26.04.2013. Sarakstu apstiprinās katra skola patstāvīgi.

  Pusaudžu (15-19 gadi) reģistrācija uz darbu 2013.gada vasaras periodā notiks elektroniski Jaunatnes departamenta mājas lapā no 2. marta līdz 28. martam. Tiem jauniešiem, kam nebūs iespējas reģistrēties elektroniski, 9. martā no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00, kā arī no 11.marta līdz 15. martam Jaunatnes departamenta darba laikā būs piedāvāta iespēja reģistrēties klātienē, kas notiks Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta telpās (Saules iela 5a).

  Jautājumu gadījumā griezties pa tālruni 654 22 306, mob. +371 27069620

  (Irēna Ivanova  – Vecākā jaunatnes lietu speciāliste)

 •  Elizabeti Tihomirovu – 4.b – 1.vieta

  Diānu Ļvovu – 4.a – 2.vieta

  Maiju Sapelkinu – 4.b – 3.vieta

  Edgaru Bleideru – 3.a – Atzinība

  Novēlam panākumus pilsētas olimpiādē!

 • Kā katru gadu, arī šogad mūsu skolā notika radošo spēju konkurss, kurā skolēni rādīja savu talantu mūzikā, dziedāšanā, dejas mākslā, skatuves runā, akrobātikā, zīmēšanā, rokdarbos u.c.

  Paldies visiem, kuri uzdrīkstējās atklāt savas spējas un uzdāvināja prieku visiem skatītājiem!

  Žūrija, kurā tika pārstāvēts BJC ,,Jaunība", izvirzīja pilsētas konkursam 7 dalībniekus. Apsveicam uzvarētājus un novēlam panākumus finālā!

  • Ņikita Gavrilovs  – 1.a klase
  • Daniels Čerpinskis – 7.a klase
  • Anastasija Gluhova – 7.a klase
  • Anna Graudiņa – 7.b klase
  • Sandra Roksana Stupiša – 7.a klase
  • Aleksandrs Gibovskis – 8.b klase
  • Viktorija Radionova – 11.a klase
 • Šī gada 31.janvārī Daugavpils Centa vidusskolā notika 12.klašu skolēnu tikšanās ar VPIP Profesionālās, interešu un pieaugušo nodaļas pedagoģi- karjeras konsultanti Santu Čeirāni un Nacionālā Europass centra Latvijas projekta vadītāja asistenti Elīnu Ķempeli. Šī pasākuma mērķis bija radīt skolēnos izpratni par Eiropas dokumentiem izglītības un darba tirgū. Vispirms tika noskaidrots, kas ir Europass (Europass CV, Valodu pase, Mobilitātes apliecinājums u.c.) un kāds ir šo dokumentu galvenais mērķis un funkcija. Vidusskolēni tika iepazīstināti ar visu Europass dokumentu paraugiem un galvenajiem to sastādīšanas aspektiem. Visi klātesošie saņēma arī bukletus, kuros detalizēti un plaši atspoguļota informācija par būtiskākajiem Eiropas jaunatnes informācijas tīkliem, e-adresēm un Europass dokumentu sastādīšanas noteikumiem. Pats būtiskākais šajos dokumentos – iespējami maksimāli pilnīgi un efektīvi atspoguļot savu pieredzi un prasmes atbilstoši modernā darba tirgus prasībām, lai vecinātu konkurētspēju un paplašinātu savas izglītības un darba iespējas.

  Pēc tikšanās ar pedagoģi-karjeras konsultanti un Europass centra pārstāvi 12.klašu skolēni atzina, ka ir izpratuši Eurropass dokumentu būtību un vajadzības gadījumā viņiem būs jau zināma pieredze, ko ņemt vērā, lai saprotamāk un objektīvāk atspoguļotu savas prasmes un  iemaņas.

  Dace Aizpuriete

 • seminar front

 • Kolektivs "Koleso" (Baltkrievija) Centra gimnazija.

  {gallery}koleso{/gallery}

 • Matematikas 62. olimpiades II posma laureati

  1. Anastasija Vorobjova 4.kl.   3.vieta

  2. Andrejs Ruseckis 5.kl.    Atziniba

  3. Daniels Cerpinskis 6.kl.   Atziniba

  4. Maksims Lociks 7.kl.   Atziniba

  5. Viktors Vradijs 7.kl.   Atziniba

  6. Valerija Ragozina 11.kl.   Atziniba

  7. Konstantins Bogdanovs 12.kl.   Atziniba

 • Laiks ir kaut kas tads, ko cilveks nespej nedz ietekmet, nedz mainit. Lai ko tu ari nedaritu, laiks pludis neatkarigi no tevis.

  Skolas laiks

 •  

 • Si gada 7. februari Daugavpils pilsetas Centra gimnazija notika konkurss 6.klasu skoleniem

 • 7. februari Daugavpils domes priekssedetajas 1. vietnieks Vitalijs Azarevics rikoja darba sanaksmi par Jauniesu nodarbinatibas programmu sim gadam. V.Azarevics uzsvera, ka nodarbinatibas programma netiks samazinata un visiem, kas velesies stradat vasara si iespeja tiks dota, vesta pasvaldibas majas lapa.

  Tika parrunata jauniesu (15-19 gadi) registracijas sistema. Azarevica kungs bija uzdevis Jaunatnes departamentam izstradat jaunu sistemu, lai jauniesiem nevajadzetu druzmeties un stavet garas rindas. Jaunatnes departamenta vaditajs Teodors Bikovskis pastastija par jauno elektroniskas registracijas sistemu. Vins informeja, ka jauniesu registracija darbam vasara bus uzsakta 3. marta. Ta ir sestdiena, tapec jauniesi bus brivi no macibam. Azarevica kungs pajautaja, vai nesanaks ta, ka dalai jauniesu, kuriem nav interneta nebus iespejas registreties. Teodors Bikovskis skaidroja, ka ta noteikti nebus, jo piedavas iespeju registreties ari klatiene. Bikovskis uzsvera, ka rinda tiks veidota  pilnigi godigi.

  Elektroniska registracija notiks no 3.-30. martam. 17, 19.-22. marta registracija bus ari klatiene, tiem, kam nav pieejama registracija elektroniski.

  Dokumentus saks vakt pec registracijas

 • {gallery}abece{/gallery}

 • Sakara ar laika apstakliem,

  Projekta nedela tiek parcelta uz maiju.

  No 6. lidz 10. februarim 2.-12.kl. macas pec stundu saraksta.

  Pirmklasniekiem brivdienas no 6. lidz 10. februarim!

 • Si gada 25. janvari Daugavpils pilsetas Centra gimnazija notika Inovativas pieredzes skolas macibu seminars


 • Viss sakas Ziemassvetku gaidisanas laika. Latvijas Radio

 • {gallery}zoo7b{/gallery}

 •  {gallery}pro2011_1{/gallery}

  {gallery}pro2011_2{/gallery}

 • 12. februari plkst. 15.00 notiks absolventu vakars!

 • 18.februari plkst. 17.30 211.kab.

  Gimnazijas padomes sede.

  Dienas kartiba:

  1. aktualitates gimnazija.

  2. Edinasanas procesa organizacija.

  Aicinam piedalities sede:

  Vecakus: A.Abarasu, V.Anoskovu, Z.Danconoku, L.Repsu, S.Suveizdu.

  Skolenus: B.Avlasu, V.Kudrjavcevu, O.Repsu, S.Suveizdu, V.Sersnovu.

  Skolotajus: J.Bendorjusu, S.Loktevu, M.Kozlovsku.

  Ednicas vaditaju: N.Ivanovu

  SIA

 • 22.janvari gimnazija notika informativais macibu seminars Latgales regiona 7.-9.kl. kimijas un biologijas skolotajiem. Seminaru vadija Valsts izglitibas satura centra specialisti sadarbiba ar musu gimnazijas kimijas un biologijas skolotajiem un skoleniem.

  Seminara gaita tika raditas iespejas, ka macit dabaszinatnu prieksmetus ieintereseti, saistiba ar realo dzivi, ar musdienigam macibu metodem, izmantojot elektroniskos macibu lidzeklus un e-vides sniegtas iespejas.

  Centra gimnazijas skolotaji Marina Ravinska un Ruta Puida dalijas ar savu darba pieredzi:

  • ka organizet musdienigu macibu procesu;
  • ka stradat ar informacijas tehnologijam;
  • ka vadit un vertet skolenu petniecisko darbibu.

  Katrs seminara dalibnieks sanema atbalsta materialus.

  {gallery}esfsem{/gallery}

  ESF projekta

 • Apsveicam pilsetas olimpiades uzvaretajus:

  Matematika:

  12.c Alina Bancevica I vieta

  12.c Vadims Pikarevskis II vieta

  12.c Eduards Golubevs II vieta

  10.c Karina Kizlo II vieta

  11.c Vadims Sersnovs III vieta

  11.a Anna Brokane atziniba

  11.c Inna Babuskina atziniba

  12.c Aleksandrs Trofimovs atziniba

  Informatika:

  10.c Arturs Bekasovs II vieta

  Fizika:

  10.c Arturs Bekasovs II vieta

  10.d Romualds Cirsis III vieta

  11.c Jelena Birdina III vieta

  12.c Vadims Pikarevskis III vieta

  11.c Vadims Sersnovs atziniba

  10.d Olegs Vrescs atziniba

  10.c Karina Kizlo atziniba

  Biologija:

  11.c Jelena Birdina II vieta

  12.c Vadims Pikarevskis III vieta

  11.a Baiba Vingre atziniba

  12.c Nadezda Vorobjova atziniba

  Velam veiksmi A.Bancevicai, V.Pikarevskim, A.Bekasovam valsts olimpiades!

 • 58. matematikas olimpiades  rezultati Daugavpils pilseta.

  9.klases

  Karina Nurgalijeva 3.vieta

  11.klase

  Alina Bancevica 1.vieta

  Vadims Pikarevskis 2.vieta

  Eduards Golubevs 2.vieta

  Aleksandrs Trofimovs 3.vieta

  12.klase

  Dmitrijs Timofejevs 1.vieta

  Jurijs Nikolajevs 2.vieta

  Aleksejs Davidovs 3.vieta

  Danaja Pavlovska atziniba

  Alina Bancevica unDmitrijs Timofejevs piedalas valsts matematikas olimpiade Riga Daugavpils pilsetas komandas sastava.

  Velam veiksmi!

 • DPCG skoleni piedalijas Latgales novada skolenu sporta speles volejbola 1991.-1989.g.dz. un izcinija divas I vietas!

  Komandas sastavs:

  Meitenes

  Zeni

  I.Bogomolnikova
  A.Tihomirova
  A.Voitkevica
  A.Romanova
  A.Lavrinovica
  E.Kromane
  M.Bondareva
  R.Kezika

  V.Cinne
  A.Samuilovs
  A.Jefimovs
  J.Grigorjevs
  S.Tamans
  V.Odrzehovskis

  Komandas sagatavoja skolotaji E.Balodis un S.Forsjuks

 • 17.01. DPCG skoleni piedalijas komandas sacensibas informatika un matematika "Ugale 2008" un sanema 2.vietu!

  12.c klases komanda: J.Nikolajevs, D.Timofejevs, V.Terentjevs

 • Atminas-kuram gan nav patikamu un ne tik patikamu atminu par seniem un pavisam neseniem notikumiem? Atminas ir pasakas mazas, to ir daudz un vienas no patikamakajam bus no Daugavpils pilsetas Centra gimnazijas laikiem, tagad par so gaismas pili, mums 12.a un 12.b atgadinas mirdzosie gredzeni ar gravejumu- DPCG. Sestdien, 26. janvari, Daugavpils pilsetas Centra gimnazija pulcinaja 12.klasu skolenus, vinu vecakus un draugus uz pirmo Zetonu vakaru.

  Vakaru ievadija divpadsmito klasu kopeja dziesma-