Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 0001.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

Atlikusas tikai divas nedelas lidz 12. klasu valsts parbaudes darbiem. Vidusskola aizvaditi tris gadi, aiz muguras paliekot, gan ikdienas macibam, gan skietamai bezrupibai. Viens pec otra gadi ir mainijusies mums nemanot, mes esam verteti, skubinati un izaicinati. Protams, katram no mums reizem ir bijusi neapmierinatiba ar ieguto rezultatu, tomer mes turpinajam augt, turpinajam pieradit sevi. Dazkart neveiksmes mus vel vairak ir rosinajusas censties ka panakumi.

So gadu laika ir ieguts patiesi daudz. Gan zinasanas un draugi, gan atbildibas sajuta un speja diskutet par butiskam lietam, gan pieredze lidzdarbojoties skolas dzive.

Jaatzist, sakotneji Daugavpils pilsetas Centra gimnazija saistijas tikai ar iestadi, kur gut vidusskolas zinasanas, tomer skola ir tik daudz cilveku, kuri ieliek savu sirdi un dveseli tas attistiba, tas dzives organizesana, ka tas tevi ta aizrauj, ka tu pasam nemanot, neapzinati esi jau tur ieksa. Gandarijuma sajuta, prieks par paveikto un apzina, ka tas tiek novertets, liek neapstaties, liek turpinat iesakto, veidot ko jaunu, lidzdarboties ari turpmak. Bet tagad, ritot pedejam macibu dienam, tik loti gribas apstaties, palukoties paveiktaja, un atslegties no visa esosa un gaidama. Bet apstaties vairs nav iespejams. Tu saproti, ka tulit bus tas laiks, kad tev bus japierada tavs veikums so tris gadu laika.

Daugavpils pilsetas Centra gimnazija ir vieta, kas mums ir devusi iespeju ne tikai iegut zinasanas, bet ari pilnveidot sevi ka cilvekus. Mes varam tikai pateikties tiem skolotajiem, tiem briniskigajiem cilvekiem, kas mus ir macijusi, kas ir iesaistijusi un atbalstijusi skolas dzives veidosana.

Paslaik pavasarim ienakot daba, tas ir ienacis ari mus pasos. Mulsinosi, bet briziem miers pinas ar uztraukumu. Dzivojot pavasari un vienlaikus gaidas par eksameniem, velme sevi noskanot, ka viss bus labi ir tik liela, ka dazkart pat izdodas tai noticet. Protams, musos mit ari bailes. Mes censamies tas nolikt plauktu zemak, kaut gan apzinamies, ka driz naksies ieskatities ari saja plaukta. Paslaik gribas teikt,