Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

1. jūnijā svinējām savas pilsētas 749. dzimšanas dienu. Daugavpils Centra vidusskolas kolektīvs iesaistījās vairākos Daugavpils pilsētas svētkiem veltītajos pasākumos. Skolas un pirmsskolas darbinieki, skolas administrācija, skolēni un vecāki kuplināja svētku gājienu pilsētas ielās. Skolas vokālais ansamblis un solisti piedalījās svētku pasākumā “Daba un dvēsele” Dubrovina parkā. Skolas vokāli instrumentālie ansambļi piedalījās sporta un jaunatnes festivālā. Dabaszinību un informātikas skolotāji darbojās izglītības pilsētiņā, kur mūsu pilsētniekiem un viesiem stāstīja par skolas piedāvātajām iespējām. Paldies ikvienam, kurš piedalījās, atbalstīja un pielika pūles, lai Daugavpils Centra vidusskolas vārds izskanētu šajos svētkos!