Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Viena no valsts pamatvērtībām  ir valoda.

2021. gadā likums "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" tika papildināts ar jaunu atzīmējamo dienu 15. oktobrī — Valsts valodas dienu. Lai rosinātu un aktivizētu interesi par latviešu valodu un kultūru, Daugavpils Centra vidusskolā visās klasēs notika  Valsts valodas dienai veltītas aktivitātes.

Sākumskolas skolēni minēja dažādas mīklas, rakstīja diktātu latviešu valodā, notika arī glītrakstīšanas stundas. 4.a un 4.b klase devās ekskursijā uz Neretu, lai iepazītos ar  Jāņa Jaunsudrabiņa mājām un noklausītos fragmentus no viņa “Baltās grāmatas”.

5. -  7. klašu skolēni runāja par dažādiem valodas jautājumiem, atsauca atmiņā savas zināšanas par latviešu tautas sakāmvārdiem, parunām un frazeoloģismiem.

8.- 9. klašu skolēni sagatavoja skaistus citātus par valodu un veidoja video.

Vecāko klašu skolēni klausījās Valsts prezidenta runu, skatījās video “ Valsts valodas stāsts” un  diskutēja par valsts valodas vērtību un tās nozīmi ikdienā. 10. klases skolēni lasīja Ata Kronvalda izteikumus par valodu un veidoja “atrasto dzejoli“, kā arī  piedalījās Latviešu valodas aģentūras izsludinātajā Valsts valodas dienas  konkursā 5.-12. klašu skolēniem.

Skolēni izrādīja patiesu interesi, erudīciju un valodas zināšanas. Paldies visiem, kas piedalījās – skolēniem un skolotājiem!

Cienīsim un stiprināsim savu valsts valodu!

Informāciju apkopoja Latviešu valodas un literatūras MG vadītāja Inese Lutoka