Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

17.janvārī Daugavpils Centra vidusskolā, Vienības ielā 36A norisinājās seminārs "Mācību stratēģiju izvēlē vienota pieeja. Savstarpējo stundu hospitēšanas izvērtējums", kurā piedalījās pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un DCV vadības komanda. Semināra laikā pedagogiem bija iespēja strādāt grupās, izvērtējot stundās un rotaļnodarbībās vēroto mācību procesu, atzīmējot plusus un trūkumus. Domājot par  pēctecību, pedagogi apsprieda, kādas mācību metodes būtu jāizmanto gan rotaļnodarbībās, gan stundās, lai bērniem nodrošinātu vieglu pāreju no pirmsskolas uz sākumskolu.