Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Nodrošinot mūsdienīgu pedagoģisko procesu, Daugavpils Centra vidusskola Malu iela7, turpina bērniem pilnveidot digitālās prasmes, kas palīdz efektīvi, gudri un atbildīgi lietot digitālos rīkus. Šodien, lielās tēmas "Kosmoss" ietvaros, bērni, plānojot savu darbību digitālajā vidē, mācījās likt puzles, kā arī centās ar pieaugušā atbalstu ievērot digitālo ierīču lietošanas noteikumus.