Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Ziemas brīvdienas skolēniem ir laiks, kad var izgulēties, izpikoties, atpūsties. Taču skolotājiem arī brīvdienās intensīvi jāstrādā, jādomā, jācenšas padarīt stundas interesantākas un aizraujošākas. 

Mūsu skolā dabaszinību un sporta skolotāju sadarbība veicināja jaunu, agrāk nebijušu divu stundu tapšanu, lai 6. klašu skolēniem diezgan sarežģītais temats par ātruma aprēķināšanu, laiku un ceļu nepaliktu matemātisku formulu veidā tikai uz papīra. Sporta skolotāji Veronika un Maksims iemācīja skolēniem pašiem izmērīt attālumu sporta zālē – ceļu 10 m un 20 m, par kuru bija jāveic pētījums soļošanas un skriešanas laikā. Skolēni to darīja ar lielu interesi un aizrautību, jo dažiem tas bija pirmo reizi mūžā. Prasmīga darbošanās sanāca ar hronometriem, atbildīgi fiksējot laiku, lai nolasītu un pierakstītu skaitli līdz sekundes desmitdaļām. Skolēni ar prieku soļoja attiecīgo ceļa posmu uz laiku, un daži bija manāmi nopūlējušies, kad šis posms bija jāveic skriešus. Neizpalika neparasta nodarbe sporta stundā – tika uzticēts katram aizpildīt savu tabulu darba lapā, ko skolēni veica ar lielu atbildību.

Dabaszinību stundā bija jārisina uzdevumi ar ievāktajiem datiem, izmantojot kustības ātruma, veiktā ceļa un kustības laika aprēķināšanas formulas, jāanalizē rezultāti un jāuzraksta secinājumi. Stundas beigās Dmitrijs (6.b) izteicās: ,,Man patika soļot, skriet, rēķināt, uzzināt, cik metrus sekundē es nogāju.” 

Praktiskais darbs un sadarbība paliks atmiņā, radīs jaunus refleksa lokus, nostiprināsies iegūtās zināšanas un skolēni tās spēs izmantot dzīvē. Paldies visiem par sadarbību!

V. Karpova, M.Sergejevs, M.Skutele