Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 0001.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

9.klašu skolēniem

Svarīgi ir zināt, ka iestājpārbaudījuma 10.klasē datums ir 15.06.2021. un tā norises vieta ir klātienē Daugavpils Centra vidusskolā, Kandavas ielā 17. Iestājpārbaudījumi norisināsies klātienē (ne vairāk kā 10 personas vienā telpā) plkst.10.00

Norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci.

Lai piedalītos iestājpārbaudījumu norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir jāveic valsts apmaksāts Covid-19 siekalu tests un tam ir jābūt negatīvam (skolēniem ir nepieciešams savlaicīgi sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi par testa veikšanu).

Tests būs jāveic 14.06.2021. no 8.00 līdz 12.00

Daugavpils Centra vidusskolas medmāsas kabinetā.

Skolēniem, kuriem būs pozitīvs testa rezultāts, iestājeksāmenu būs iespēja kārtot

pēc 14 dienām 29.06.2021.

Tālruņu numuri saziņai: Skolas direktors – 65428131, lietvede – 65429872, mob. 26011776

iesta10kl