Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

Pēdējās maija dienās , kad apkārt viss plaukst un zied, 3.b klases skolēni atvadās no sākumskolas. Aizritējuši trīs gadi kopš tā brīža, kad vēl mazi, bet tagad jau lieli bērni spēra savus pirmos soļus skolā. Šodien viņi jau ir sākumskolas beidzēji, tā ir gan prieka sajūta, gan mazliet nemiers par to, kas būs tālāk tur, pamatskolā.

27.maijā iecerētās tikšanās skolā, pa vienam, ievērojot visas nepieciešamās epidemioloģiskās prasības, pārtapa sirsnīgās un emocionālās atvadās no sākumskolas vides, klases, gaiteņiem un atmosfēras. Katrs skolēns saņēma klases audzinātājas Pateicību par sekmīgu 3. klases beigšanu, draudzību un aktivitāti. Skolēni izteica pateicību saviem vecākiem un skolotājiem.

Vēlu mūsu bērniem jauku atpūtu vasarā. Pacietību, izturību un labas sekmes mācībās turpmākajos skolas gados! Topiet arvien radošāki un zinošāki! Veiksmi jums pamatskolā! Nebīstieties no grūtībām, jo Jūs visu varat!

Jūsu pirmā klases audzinātāja Tatjana Vanaģele