Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

,,Skaista mana tēvu zeme
Pār visām zemītēm.
Augsti kalni, plaši lauki,
Zilis jūras ūdentiņš .”

2018.gada 9.novembrī  Daugavpils  Centra vidusskolā  notika  konkurss mazākumtautību skolu 3.klašu skolēniem  ,,Skaista mana tēvu zeme! ”

Pasākuma laikā  skolēni devās virtuālā ceļojumā pa  Latviju, parādīja savas zināšanas  par tradīcijām, dabu, kultūrvēsturiskiem objektiem, prasmi darboties digitāli.

Pasākums tapa  sadarbībā ar matemātikas, mājturības un vizuālās mākslas skolotājiem.

Pateicamies J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas,  9.vidusskolas, 13.vidusskolas, 15.vidusskolas un Krievu vidusskolas-liceja  audzēkņiem  un viņu skolotājām par dalību pasākumā!

Daugavpils Centra vidusskolas latviešu valodas skolotājas