Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2018. 16.oktobrī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā iepriekš norādītā projekta ietvaros notika ekskursija, kuras laikā Daugavpils Centra vidusskolas skolēni iepazinās ar muzeja ekspozīcijām: Daugavpils novada kultūrvēsture un interjera izstāde “Pagātnes reveranss”. Šīs ekskursijas laikā skolēni uzzināja daudz jauna un interesanta par dzimtās Daugavpils, kurai nu jau 743 gadi, vēsturi.

Šī gada 19.oktobrī Daugavpils Centra vidusskolas 9.klašu skolēni apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeju, kuras laikā piedalījās ekskursijā un mācību nodarbībā "Latvijas gadsimts!".

Nodarbības laikā audzēkņi noklausījās lekciju par dzīvi Latvijā 20.gadsimtā. Vēlāk skolēni, strādājot grupās, pētīja muzeja materiālus un eksponātus par piedāvātajām tēmām. Pēc paveiktā darba katra darba grupa savu pētījumu prezentēja. Skolēni stāstījums bija tik aizraujošs, ka muzeja viesi apstājās un ar interesi klausījās skolēnu stāstījumu.

Projekta ietvaros šī ir jau otrā nodarbība Latvijas Okupācijas muzejā.

Pēc izzinoša darba muzejā skolēni nofotografējās Bastejkalnā pie Brīvības pieminekļa. Labo noskaņu vairoja saulainā rudens diena.

2018. gada 31.oktobrī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notika interaktīvā nodarbība "Senā skola".

Muzeja apmeklējuma laikā audzēkņiem tika dota iespēja iejusties 20.gadsimta skolēna lomā – skolas zvans aicināja viņus piedalīties glītrakstīšanas nodarbībā, kurā vajadzēja rakstīt, izmantojot tinti un spalvas. Skolēniem tika demonstrēta arī pirmā ĀBECE un Jautrā ĀBECE, kuras viņi varēja izšķirstīt. Tāpat varēja pielaikot to laiku skolas somu un “diplomātu”. Īpašu sajūsmu izraisīja piedāvātā iespēja ar spalvu uzrakstīt tekstu uz pasta atklātnes un nosūtīt to saviem tuviniekiem.

Nodarbības laikā skolēni uzzināja daudz interesantu faktu par pagājušā gadsimta skolas dzīvi, piemēram, ka meitenēm un zēniem bija jāmācās atsevišķās skolās, kā arī par to, ka obligāti bija jānēsā skolas forma.