Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Centra vidusskolas 10.a klases projekta grupa (A.Plečkins, O.Gedžjuns, A.Vorobjova, A.Gavriļenko, A.Vasiļjeva) kopā ar angļu valodas skolotāju Marinu Koževņikovu piedalījās Erasmus+ projektā ,,Keep smiling and shake” , kas maija vidū notika Spānijas galvaspilsētā Madridē. Projektā piedalījās jaunieši no Rumānijas, Maķedonijas, Turcijas, Lietuvas un Spānijas. Latviju pārstāvēja mūsu skolas projekta grupa.

Projekta mērķis: radīt iespēju dažādu valstu jauniešiem iepazīties ar Eiropas Savienības galvenajām koncepcijām un idejām, kā arī apspriest Eiropas jaunatnes problēmas tādās jomās kā sociālā dzīve, izglītība, kultūra un dzimumu līdztiesība. Piecu dienu laikā jaunieši komunicēja, analizēja dažādas problēmas, izspēlēja situācijas, prezentēja savu valsti un mācījās runāt projektā iesaistīto dalībnieku valodā. Noslēgumā tika eksponēta fotoizstāde par vairākām tēmām: cilvēktiesības, dzīvnieku tiesības, nabadzība, vientulība, draudzība.

Pateicoties šim projektam, skolēni ieguva vērtīgu dzīves pieredzi un iepazina projektā iesaistīto valstu, jo īpaši Spānijas, kultūru. Skolēni apmeklēja muzejus, ievērojamas vietas, bet visspilgtāko iespaidu atstāja Madrides parki un strūklakas.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete