Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Daugavpils Centra vidusskolas vecāko klašu skolēni akcijas ,,Atpakaļ uz skolu” ietvaros tikās ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas eksperti Ingūnu Podžuku. Akcija Latvijā tiek rīkota kopš 2008.gada par godu Eiropas dienai. Skolās viesojas eksperti – dažādu valsts un pašvaldības iestāžu un citu organizāciju pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar Eiropas Savienības jautājumiem. Šogad akciju ,,Atpakaļ uz skolu 2018” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar jaunatnes organizāciju ,,Klubs,, Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.

Ingūna Podžuka prezentācijā ,,Eiropas Kultūras mantojuma gads 2018” iepazīstināja Daugavpils Centra vidusskolas skolēnus ar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu – arhitektūras, mākslas, vēstures, arheoloģijas, pilsētbūvniecības, industriālo objektu – nozīmību un akcentēja nepieciešamību apzināties kultūras mantojumu kā resursu valsts tautsaimniecībā un pilsoņu dzīvē. Šobrīd Latvijā reģistrēti 8886 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, daudzi no tiem atrodas arī mūsu pilsētā.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete