Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Pulciņu darba grafiks 2019./2020. m. g.

Nosaukums

Diena

Laiks

Vieta

Koris 5.-12..kl.

otrdiena

otrdiena

ceturtdiena

ceturtdiena

8.00 – 8.40

14.15 – 14.55

8.00 – 8.40

15.00 – 15.40

aktu zāle

006.kab.

006.kab.

006.kab.

Koncertmeistars

ceturtdiena

ceturtdiena

10.25 – 11.05

12.25 – 13.05

aktu zāle

aktu zāle

Ansamblis 8. – 12.kl.

otrdiena

ceturtdiena

15.00 – 15.40

14.15 – 14.55

006.kab.

006.kab.

Ansamblis 5.-6.kl.

pirmdiena

13.15 – 14.40

006.kab.

Koris 2. – 4. kl.

otrdiena

trešdiena

8.00 – 8.40

12.15 – 13.40

006.kab.

006.kab.

Koncertmeistars

pirmdiena

8.45 – 9.25

006.kab.

Literārā jaunrade

pirmdiena

15.00 – 15.40

202.kab.

Dramatiskais pulciņš

  1. – 6.kl.

pirmdiena

pirmdiena

piektdiena

12.25 – 13.05

13.25 – 14.05

13.25 – 14.05

aktu zāle

aktu zāle

aktu zāle

Teātra māksla 7.-12.kl.

pirmdiena

trešdiena

ceturtdiena

15.00 – 15.40

15.00 – 15.40

8.00 – 8.40

aktu zāle

404.kab.

404.kab.

Sporta deju pulciņš

otrdiena

trešdiena

8.00 – 8.40

12.25 – 13.05

sporta zāle

aktu zāle

Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš

pirmdiena

ceturtdiena

13.25 – 14.05

12.25 – 13.05

004.kab.

Netradicionālie rokdarbi

ceturtdiena

13.25 – 14.55

003.kab.

Skolas „Mācību uzņēmums”

otrdiena

14.15 – 14.55

15.00 – 15.40

303.kab.

Jauno inženieru klubiņš

otrdiena

ceturtdiena

15.00 – 15.40

15.00 – 16.25

402.kab.

„Topošo un esošo velosipēdu vadītāju skola”

otrdiena

15.00 – 15.40

210.kab.

Klubs „Erudīts”

pirmdiena

ceturtdiena

15.00 – 15.40

18.00 – 19.20

303.kab.

aktu zāle

Veselību veicinošā skola

ceturtdiena

14.15 - 14.55

15.00 – 15.40

208.kab.

Futbola tehniskie elementi

pirmdiena

trešdiena

14.15 – 14.55

15.00 – 15.40

sporta zāle

Volejbola tehniskie elementi

ceturtdiena

piektdiena

15.00 – 15.40

15.00 – 15.40

sporta zāle

 

 

Fakultatīvo nodarbību grafiks 2019./2020.m.g.

 
 

Klase

Mācību priekšmets

Diena

Laiks

Kabinets

1.a

Lasīšanas prasmju attīstīšana

otrdiena

12.25-13.05

107

1.a1

Latviešu valoda

ceturtdiena

12.25-13.05

107

1.a2

Latviešu valoda

ceturtdiena

12.25-13.05

102

1.a1

Datorika

trešdiena

08.45-09.25

403

1.a2

Datorika

ceturtdiena

08.00-08.40

403

1.b

 Lasīšanas prasmju attīstīšana

pirmdiena

11.25-12.05

102

1.b1

Latviešu valoda

ceturtdiena

11.25-12.05

111

1.b2

Latviešu valoda

ceturtdiena

11.25-12.05

102

1.c

 Lasīšanas prasmju attīstīšana

pirmdiena

11.25-12.05

110

1.c1

Latviešu valoda

ceturtdiena

08.00-08.40

111

1.c2

Latviešu valoda

ceturtdiena

08.00-08.40

110

2.a

 Attīstošā matemātika

otrdiena

12.25-13.05

104

2.a1

Angļu valoda

piektdiena

08.00-08.40

104

2.a2

Angļu valoda

piektdiena

08.00-08.40

104

2.a1

Datorika

trešdiena

12.25-13.05

403

2.a2

Datorika

pirmdiena

12.25-13.05

403

2.b

Attīstošā matemātika

piektdiena

08.00-08.40

105

2.b1

Angļu valoda

piektdiena

12.25-13.05

105

2.b2

Angļu valoda

trešdiena

11.25-12.05

105

3.a

Dabaszinības

piektdiena

11.25-12.05

106

3.a1

Latviešu valoda

trešdiena

12.25-13.05

111

3.a2

Latviešu valoda

otrdiena

13.25-14.05

106

3.a1

Datorika

otrdiena

08.00-08.40

402

3.a2

Datorika

trešdiena

12.25-13.05

402

3.b

Dabaszinības

ceturtdiena

11.25-12.05

103

3.b1

Latviešu valoda

otrdiena

13.25-14.05

111

3.b2

Latviešu valoda

otrdiena

13.25-14.05

103

3.b1

Datorika

piektdiena

12.25-13.05

402

3.b2

Datorika

ceturtdiena

13.25-14.05

402

4.abc

Saistošā matemātika

otrdiena

14.15-14.55

206

4.a1

Datorika

ceturtdiena

13.25-14.05

403

4.a2

Datorika

trešdiena

13.25-14.05

403

4.c1

Datorika

trešdiena

13.25-14.05

402

4.c2

Datorika

ceturtdiena

12.25-13.05

402

5.-6.ab

Datorika

ceturtdiena

14.15-14.55

403

6.ab

Vācu valoda

otrdiena

14.15-14.55

304

6.ab

Vācu valoda

ceturtdiena

14.15-14.55

303

7.a1

Latviešu valoda

pirmdiena

13.25-14.05

304

7.a2

Latviešu valoda

piektdiena

13.25-14.05

209

7.b1

Latviešu valoda

trešdiena

14.15-14.55

109

7.b2

Latviešu valoda

pirmdiena

14.15-14.55

201

8.-9.

Fizikas pasaule

trešdiena

14.15-14.55

209

9.a

Vācu valoda

otrdiena

15.00-15.40

304

9.a

Vācu valoda

piektdiena

14.15-14.55

303

9.a

Latvijas vēsture

pirmdiena

14.15-14.55

207

9.b

Latvijas vēsture

ceturtdiena

13.25-14.05

203