Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Stundu saraksts

Pārbaudes darbu grafiks

Pirmklasnieku reģistrācija

MULTIMEDIA CENTRS

E-klase.lv

Uzdevumi.lv

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Latvian Funakoshi Shotokan Karate Academy